Uroczystość Zwiastowania Pańskiego jest zarazem Dniem Świętości Życia i Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Zachęcam osoby do podjęcia się zadania modlitwy w intencji zagrożonego życia dziecka poczętego i rozpoczęcia swojej dziewięciomiesięczną nowenny w tej intencji. Ze względu na wprowadzony stan epidemii uczyńmy to w tym roku w sposób prywatny. Prośmy, aby życie było szanowane od poczęcia aż do naturalnej śmierci, a także byśmy sami potrafili docenić dar życia, jaki otrzymaliśmy oraz potrafili tę wdzięczność okazywać i przekazywać dalej. Wszelkie informacje można uzyskać na: http://www.adoptujzycie.pl/