Okres Zwykłytrwa w roku kościelnym 33 lub 34 tygodnie. Jest to zatem najdłuższy okres liturgiczny. Ukazuje misterium Chrystusa w całej jego pełni, a nie tylko w jakimś jednym wybranym aspekcie, jak to ma miejsce w liturgii pozostałych okresów. Okres zwykły jest bardzo mocno ukierunkowany na osobę Jezusa Chrystusa. Oddaje on jednak nie jakieś jedno wydarzenie z Jego życia, lecz całość posłannictwa, którym Bóg Go obdarował dla naszego zbawienia. A zatem zawiera się w nim prawda o wcieleniu Jezusa, o Jego ziemskim życiu, męce, ofierze krzyżowej i wreszcie o Jego zmartwychwstaniu i wejściu do chwały nieba.

 Struktura okresu zwykłegow okresie zwykłym obowiązuje zielony kolor szat liturgicznych. Składa się on z dwóch części: pierwsza rozpoczyna się w poniedziałek po święcie Chrztu Pańskiego i trwa do wtorku przed Środą Popielcową (obejmuje około 4-6 tygodni); druga zaczyna się w poniedziałek po uroczystości Zesłania Ducha Świętego i kończy przed I Nieszporami I Niedzieli Adwentu. Okres zwykły układa się według tygodni, mierzonych kolejnymi niedzielami, numerowanymi według kolejności od pierwszej do trzydziestej trzeciej, z uwzględnieniem przerw adwentowo-bożonarodzeniowych i wielkopostno-wielkanocnych. Każda niedziela jest celebracją misterium Chrystusa w jego pełni, stąd nie przypisuje się im jakiś szczególnych tematów. Tematykę nadają im raczej czytania biblijne ułożone w cyklu trzyletnim (A-B-C), w których z nielicznymi wyjątkami czyta się fragmenty Ewangelii według św. Mateusza (rok A), św. Marka (rok B) i św. Łukasza (rok C). Z natury rzeczy, pod koniec roku kościelnego dominują czytania o charakterze eschatologicznym związane z końcem świata. Czytania pierwsze ze Starego Testamentu są z kolei dobierane pod kątem Ewangelii, by dostrzec harmonię obu Testamentów i jedność historii zbawienia. Czytania drugie pochodzą z listów apostolskich, głównie św. Pawła, i nie zawsze są zharmonizowane z Ewangelią i 1 czytaniem. Poza niedzielami, w tzw. dni powszednie okresu zwykłego, czyta się fragmenty Ewangelii ze świętych ewangelistów: Marka, Mateusza i Łukasza (zależnie od danego roku: A, B, czy C), zaś pierwsze czytania zaczerpnięte z obu Testamentów są ułożone w cyklu dwuletnim (rok I i II). Cały ten zabieg z czytaniami ma na celu uwypuklić centralny moment zbawczego wydarzenia Jezusa Chrystusa celebrowanego wieloaspektowo w niedzieli, dniu Pańskim, w którym Chrystus zmartwychwstał, odnowił całe stworzenie i nas przeznaczył do udziału w wiecznym spoczynku Boga. (Katolik, Lipiec 2012, s. 4)

W Okresie Zwykłym obchodzi się m.in. następujące święta i uroczystości:

 • 25 stycznia – święto Nawrócenia św. Pawła, Apostoła

 

 • 2 lutego – święto Ofiarowania Pańskiego

 

 • 14 lutego – święto świętych Cyryla, mnicha, i Metodego, biskupa, patronów Europy

 

 • 22 lutego – święto Katedry św. Piotra, Apostoła

 

 • poniedziałek po Zesłaniu Ducha Świętego – święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła

 

 • czwartek po Zesłaniu Ducha Świętego – święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana

 

 • niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego – uroczystość Najświętszej Trójcy

 

 • czwartek po uroczystości Najświętszej Trójcy – uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

 

 • piątek po drugiej niedzieli po Zesłaniu Ducha Świętego – uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa

 

 • 24 czerwca – uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela

 

 • 29 czerwca – uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła

 

 • 3 lipca – święto św. Tomasza, Apostoła

 

 • 11 lipca – święto św. Benedykta, opata, patrona Europy

 

 • 23 lipca – święto św. Brygidy, zakonnicy, patronki Europy

 

 • 25 lipca – święto św. Jakuba, Apostoła

 

 • 6 sierpnia – święto Przemienienia Pańskiego

 

 • 9 sierpnia – święto św. Teresy Benedykty od Krzyża, dziewicy i męczennicy, patronki Europy

 

 • 10 sierpnia – święto św. Wawrzyńca, diakona i męczennika

 

 • 15 sierpnia – uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

 

 • 24 sierpnia – święto św. Bartłomieja, Apostoła

 

 • 26 sierpnia – uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej

 

 • 8 września – święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

 

 • 14 września – święto Podwyższenia Krzyża Świętego

 

 • 18 września – święto św. Stanisława Kostki, zakonnika, patrona Polski

 

 • 21 września – święto św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty

 

 • 29 września – święto świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała

 

 • 18 października – święto św. Łukasza, Ewangelisty

 

 • 28 października – święto świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza

 

 • ostatnia niedziela października – uroczystość rocznicy poświęcenia własnego kościoła

 

 • 1 listopada – uroczystość Wszystkich Świętych

 

 • 2 listopada – wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych

 

 • 9 listopada – święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej

 

 • 30 listopada – święto św. Andrzeja, Apostoła