Wyłącznie na użytek wewnętrzny parafii.
Duszpasterze

Pierwszym administratorem parafii Rekownica był  Ks. Bonifacy  RESZKA (w czasie  wojny   aresztowany i zamordowany  przez wojska hitlerowskie w Więckowach).   Po   zakończeniu działań  wojennych  i  ponownym utworzeniu samodzielnej parafii (zob. historia parafii) duszpasterzami byli następujący kapłani:
– od sierpnia 1951r. – Ks. Paweł MIOTK (zm. 16.08.1986r.);
– od lipca 1986r. – Ks. Jan KULAS;
– od grudnia 1990r. – Ks. Jan MELER;
– od lipca 1991r. – Ks. Tadeusz LIPSKI (zm. 17.06.2003 r.);
– od sierpnia 1992r. – Ks. Andrzej KMIECIK;
– od lipca 2001r. – Ks. Zbigniew WYSIECKI; ur. 12.06.1962 r. w Kartuzach; wyświęcony 2 lutego 1987 r. w Bazylice Katedralnej w Pelplinie na kapłana historycznej Diecezji Chełmińskiej, przez ówczesnego jej Biskupa Ordynariusza Mariana Przykuckiego; ustanowiony dekretem Biskupa Diecezjalnego Pelplińskiego Jana Bernarda Szlagi proboszczem parafii Rekownica (01.07.2001); 24.10.2003 r. mianowany Diecezjalnym Duszpasterzem Rolników Diecezji Pelplińskiej; 3.04.2004 r. mianowany Kapelanem Gminnego Związku OSP; 11 stycznia 2011 r. wyróżniony przez Księdza Biskupa Jana Bernarda Szlagę tytułem kanonika honorowego.