Wyłącznie na użytek wewnętrzny parafii.

Litera R – Msza św. sprawowana w kościele w Rekownicy

Litera L – Msza św. sprawowana w kościele w Lubaniu

29.01.2023 r. – 05.02.2023 r.

DZIEŃ INTENCJA
Niedziela IV zwykła
R. g.   800 ++ Krystynę i Piotra Stanisławskich, Irenę Bednarek oraz Czesława Krużyckiego
L. g. 1000 + Jerzego Łangowskiego w rocz. śmierci
R. g. 1145 w int. Parafian, chrzest św.
Poniedziałek  
R. g. 1700 + Mirosława Stalkę w 4. rocz. śmierci
Wtorek  
L. g. 1900 ++ Teresę i Bernarda Boninów
Środa  
R. g. 1700  
L. g. 1900 ++ Jana Okroja w 3. rocz. śmierci i rodziców
Czwartek święto Ofiarowania Pańskiego
R. g. 1700 + Michała Ciemińskiego z okazji 3. rocz. śmierci
L. g. 1900 + matkę Mariannę z okazji ziemskich urodzin i imienin
Piątek Iszy miesiąca
L. g. 1900 za dusze w czyśćcu
Sobota  
L. g. 1900 w intencji Ewy i Zdzisława w 35. rocz. ślubu – z podziękowaniem za odebrane łaski oraz z prośbą o błogosławieństwo Boże na kolejne lata
Niedziela V zwykła
R. g.   800  
L. g. 1000 ++ Bożenę i Piotra Bresków
R. g. 1145 w int. Parafian

22.01.2023 r. – 29.01.2023 r.

DZIEŃ INTENCJA
Niedziela III zwykła
R. g.   800 w int. Parafian
L. g. 1000 + Brunona Aschicka z okazji ziemskich urodzin i Dnia Dziadka
R. g. 1145 o łaskę nieba dla śp. Zofii Niklas w 17. rocz. śmierci oraz z okazji ziemskich urodzin
Poniedziałek  
R. g. 1100
Wtorek
R. g. 1100 do Opatrzności Bożej w pewnej intencji
Środa  
R. g. 1200
Czwartek  
R. g. 1300 + Czesławę Sobiecką, int. uczestników pogrzebu
Piątek  
R. g. 1300 o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej w rodzinie Agaty i Bartłomieja
Sobota  
L. g. 1900
Niedziela IV zwykła
R. g.   800 ++ Krystynę i Piotra Stanisławskich, Irenę Bednarek oraz Czesława Krużyckiego
L. g. 1000 + Jerzego Łangowskiego w rocz. śmierci
R. g. 1145 w int. Parafian, chrzest św.