Wyłącznie na użytek wewnętrzny parafii.

17.03.2019 r. – 24.03.2019 r.

DZIEŃ INTENCJA
Niedziela II Wlk. Postu
R. g.   800 ++ z rodziny Zielińskich, Wikarjusz i Wenta
L. g. 1000 w int. Parafian
R. g. 1145 + Henryka Dzienisza w 2. rocz. śmierci
Poniedziałek  
L. g.   900 + Władysława Thiela, int. uczestników pogrzebu
R. g. 1715 + Agnieszkę Hinc
L. g. 1915 ++ Jana, Małgorzatę i Sylwię Erdmann
Wtorek uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP
L. g.   900 ++ Leona Cyrzana i rodziców Annę i Józefa Borkowskich
R. g. 1715 + Józefa Andryka z okazji imienin
L. g. 1915 w pewnej intencji
Środa  
L. g.  930 + ks. Andrzeja Szauera
R. g. 1715 + Pawła Lipińskiego z okazji ziemskich urodzin
L. g. 1915 + Stefanię Krużycką w rocz. śmierci
Czwartek  
L. g. 2000 ++ Jana oraz z rodziny Kreft, Toczek i Klawikowskich
Piątek  
L. ok. g. 1900 w podziękowaniu Opatrzności Bożej za dar życia z okazji 80. rocz. urodzin matki Ireny
Sobota  
L. g. 1800 ++ Wacława i Pawła Borkowskich oraz rodziców z obojga stron
Niedziela III Wlk. Postu
R. g.   800 + Marię Puzdrowską z okazji ziemskich urodzin
L. g. 1000 ++ Cecylię i Józefa Płatków w rocz. śmierci
R. g. 1145 + Teresę Węsierską z d. Żelazną z okazji 120. roczn. ziemskich urodzin oraz zmarłych z rodziny

 

10.03.2019 r. – 17.03.2019 r.

DZIEŃ INTENCJA
Niedziela I Wlk. Postu
R. g.   800 w int. Parafian
L. g. 1000 ++ rodziców Wandę i Bolesława Pobłockich oraz rodzeństwo Zbigniewa, Janinę i Wiesławę
R. g. 1145 + Stefanię i Czesława Krużyckich z okazji ziemskich urodzin
Poniedziałek  
L. g. 1800 + Gerarda Filipskiego, int. uczestników pogrzebu
Wtorek  
R. g. 1100 + Czesława Krużyckiego, pogrzeb
L. g. 1800 o Boże błogosławieństwo i łaski zdrowia dla Gerarda z okazji

65. rocz. urodzin

Środa  
L. g. 1800 ++ Jana i Małgorzatę Erdmanów
Piątek  
L. ok. g. 1900 ++ Martę i Edwarda Boninów
Sobota  
L. g. 1800 ++ Benedykta i rodziców
Niedziela II Wlk. Postu
R. g.   800 ++ z rodziny Zielińskich, Wikarjusz i Wenta
L. g. 1000 w int. Parafian
R. g. 1145 + Henryka Dzienisza w 2. rocz. śmierci