Wyłącznie na użytek wewnętrzny parafii.

19.05.2019 r. – 26.05.2019 r.

DZIEŃ INTENCJA
Niedziela V Wielkanocy
R. g.   800 + Marię Puzdrowską z okazji Dnia Matki
L. g. 1000 ++ Stanisława Weyer i Barbarę Pietrasik
R. g. 1145 procesja wielkanocna; w int. Parafian
Poniedziałek  
R. g. 1730 + Agnieszkę Hinc
L. g. 1900 ++ Mariannę i Bernarda Piotrowskich oraz z rodziny
Wtorek  
L. g. 1900 ++ Romana w 4. rocz. śmierci oraz rodziców Ebertowskich i Dublinowskich
Środa  
R. g. 1730 + Mariana Brudniaka, int. Zakładu Pogrzebowego Dublinowski
L. g. 1900 + Henryka Jankowskiego w 12. rocz. śmierci
 Czwartek  
R. g. 1730 + Iwonę Cichosz
L. g. 1900 ++ Jana w rocz. śmierci oraz Bronisławę i Helenę z okazji Dnia Matki
Sobota  
R. g. 1730 + Czesława Krużyckiego z okazji 60. rocz. ziemskich urodzin
L. g. 1900 ++ Bolesława i Monikę Jankowskich
Niedziela VI Wielkanocy – Dzień Matki
R. g.   800 dziękczynna za dar życia i o Boże błogosławieństwo dla Oskara z okazji 18. rocz. urodzin oraz + ojca i dziadka śp. Mirosława
L. g. 1000 procesja wielkanocna; + Janusza Sobolewskiego
R. g. 1145 + matkę Józefę

12.05.2019 r. – 19.05.2019 r.

DZIEŃ INTENCJA
Niedziela IV Wielkanocy
R. g.   800 w int. Parafian
L. g. 1000 procesja wielkanocna; ++ Stefanię i Jana Piotrowskich
R. g. 1145 + Urszulę Narloch w dniu ziemskich urodzin
Poniedziałek
L. g. 1900 majowe i fatimskie; ++ Waldemara Erdmanna i Jana Piankowskiego
Wtorek  
L. g. 1900 ++ rodziców Piotra i Janinę, brata Czesława oraz z rodziny Krzysiaków
Środa  
R. g. 1730 + Mariana Brudniaka, int. uczestników pogrzebu
L. g. 1900 ++ rodziców Zofię i Ignacego Karczyńskich oraz siostrę Irenę
 Czwartek
R. g. 1730 + ojca Bronisława Młyńskiego w 8. rocz. śmierci oraz Helenę i Edwarda
L. g. 1900 ++ Agnieszkę Jakusz w dniu ziemskich urodzin i jej rodziców
 Piątek
L. g. 1900 ++ Stanisława z okazji ziemskich urodzin oraz Edwarda, Martę i Bernarda Boninów
Sobota  
L. g. 1600 z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo w rodzinie Zofii i Marka Jaremków z okazji 35. rocz. ślubu
L. g. 1900 ++ Wacława w rocz. śmierci i Pawła Borkowskich oraz rodziców z obojga stron
Niedziela V Wielkanocy
R. g.   800 + Marię Puzdrowską z okazji Dnia Matki
L. g. 1000 ++ Stanisława Weyer i Barbarę Pietrasik
R. g. 1145 procesja wielkanocna; w int. Parafian