WAŻNIEJSZE INWESTYCJE PARAFIALNE

Rekownica:
1904 r. – budowa obecnego kościoła w Rekownicy;
1960 r. – rozbudowanie zakrystii;
– pokrycie wieży kościoła blachą miedzianą;
1987 r. – odmalowanie wnętrza kościoła;
1989 r. – wyłożenie marmurem prezbiterium;
1994 r. – wyłożenie marmurem nawy głównej kościoła oraz wymiana podłogi pod ławkami
– generalny remont zakrystii;
2001 r. – montaż kraty wejściowej do świątyni;
2002 r. – wymiana nagłośnienia;
2003 r. – malowanie wnętrza plebanii;
– odnowienie i odwodnienie kaplicy przedpogrzebowej;
2004 r. – montaż nowego kamiennego ołtarza (stołu ofiarnego) i ambony;
– wymiana ogrodzenia wokół kościoła;
2005 r. – remont górnej kondygnacji plebanii;
2006 r. – odnowienie ogrodzenia na cmentarzu grzebalnym;
2007 r. – malowanie całego wnętrza kościoła;
2008 r. – częściowe odwodnienie budynku plebanii;
2009 r. – wymiana pokrycia dachu budynku plebanii i garaży (z eternitu na blachodachówkę);
2010 r. – remont kapitalny werandy
2011 r. – wymiana odgromnienia na kościele
2011 r. – naprawa mechanizmu dzwonów
2012 r. – utwardzenie drogi wjazdowej do plebanii
2014 r. – modernizacja schodów wejściowych do kościoła; wymiana układu sterowniczego dzwonów
2016 r. – rekultywacja i modernizacja obejścia wokół kościoła
2016 r. – nowe schody wewnętrzne w plebanii
2017 r. – kapitalny remont części plebanii
2018 r. – kapitalny remont pozostałej części plebanii, parking i ogrodzenie przed plebanią

 

Lubań:
1987 r. – budowa kościoła w Lubaniu;
2002 r. – początek kapitalnego remontu kościoła będącego w stanie katastrofalnym;
* inwentaryzacja i projekt modernizacji;
* zabezpieczenie i wstępne prace remontowe;
2006 r. – nowa kaplica przedpogrzebowa;
* pomnik upamiętniający pontyfikat Jana Pawła II
2008 r. – 2009 r. – modernizacja cmentarza grzebalnego;
2010 r. – 2011 r. – prace modernizacyjne wnętrza kościoła
2011 r. – naprawienie odgromnienia na kościele
2012 r. – zakończenie kapitalnego remontu kościoła
* wymiana posadzki w prezbiterium
* montaż nowego oświetlenia prezbiterium i wymiana żyrandoli
* montaż nowego ołtarza i ambony
2014 r. – nowe schody wejściowe do kościoła wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych
2015 r. – częściowa wymiana ogrodzenia przy kościele
2016 r. – nowa kamienna chrzcielnica
2017 r. – wymiana części ogrodzenia przy kościele
2019 r. – wymiana okien w zakrystii i na zapleczu; wyjście ewakuacyjne z zakrystii
2020 r. – wymiana drzwi wejściowych i bocznych; ogrzewanie w zakrystii; wymiana części ogrodzenia