Wyłącznie na użytek wewnętrzny parafii.

 „Śmierć jest początkiem nowego lepszego życia,
a nasza rozłąka ze zmarłymi jest przejściowa”
              (z liturgii pogrzebu)

W dniu … … 2020 r. w wieku … lat ziemskiego pielgrzymowania

odszedł/odeszła do Domu Najwyższego Pana

śp. … …

Msza św. pogrzebowa w … …

Ostatnie pożegnanie na cmentarzu w …

 

 

Ze względu na stan zagrożenia epidemicznego uroczystość pogrzebowa dostępna dla osób w liczbie nie przekraczającej 150 osób z zachowaniem wskazań władz kościelnych i państwowych.

 Rodzina zaprasza na różaniec do kościoła w …