Wyłącznie na użytek wewnętrzny parafii.

 „Śmierć jest początkiem nowego lepszego życia,
a nasza rozłąka ze zmarłymi jest przejściowa”
              (z liturgii pogrzebu)

W dniu … … 2020 r. w wieku … lat ziemskiego pielgrzymowania

odszedł/odeszła do Domu Najwyższego Pana

śp. … …

Msza św. pogrzebowa w kościele w …

… … … …

Po Mszy św. – liturgia ostatniego pożegnania na cmentarzu w …

 

 

Rodzina zaprasza na różaniec do kościoła w … …