Wyłącznie na użytek wewnętrzny parafii.

 „Śmierć jest początkiem nowego lepszego życia,
a nasza rozłąka ze zmarłymi jest przejściowa”
              (z liturgii pogrzebu)

W dniu — — 2020 r. w wieku — lat ziemskiego pielgrzymowania

odszedł/odeszła do Domu Najwyższego Pana

śp. — —

Msza św. pogrzebowa w kościele w —

w — — 2020 r. o g. —

Modlitwy ostatniego pogrzebania na cmentarzu w —

 

 Rodzina zaprasza na różaniec do kościoła w —

Ze względu na stan zagrożenia epidemicznego uroczystość pogrzebowa i różaniec dostępne dla osób według wskazań władz kościelnych i państwowych obowiązujących od soboty 27.11.2020 r. (Rozporządzenie z dnia 26.11.2020. nr 2091)