Wyłącznie na użytek wewnętrzny parafii.

 „Śmierć jest początkiem nowego lepszego życia,
a nasza rozłąka ze zmarłymi jest pr0zejściowa”
              (z liturgii pogrzebu)

W dniu … … 2024 r. w wieku … lat ziemskiego pielgrzymowania

odszedł/odeszła do Domu Najwyższego Pana

śp. … …

Msza św. pogrzebowa w … ….

Modlitwy ostatniego pożegnania na cmentarzu w …

Rodzina zaprasza na wspólny różaniec …