Wyłącznie na użytek wewnętrzny parafii.

 „Śmierć jest początkiem nowego lepszego życia,
a nasza rozłąka ze zmarłymi jest przejściowa”
              (z liturgii pogrzebu)

W dniu … … 2022 r. w wieku … lat ziemskiego pielgrzymowania

odszedł/odeszła do Domu Najwyższego Pana

śp. … …

Msza św. pogrzebowa w … … …

Modlitwy ostatniego pożegnania na cmentarzu w …

 Rodzina zaprasza na wspólny różaniec do kościoła w … … …

 

Rodzina uprzejmie prosi uczestników pogrzebu, by zamiast kwiatów i wieńców złożyć dar materialny na Parafialny Zespół CARITAS.