Wyłącznie na użytek wewnętrzny parafii.

 „Śmierć jest początkiem nowego lepszego życia,
a nasza rozłąka ze zmarłymi jest przejściowa”
              (z liturgii pogrzebu)

W dniu … … 2021 r. w wieku … lat ziemskiego pielgrzymowania

odszedł/odeszła do Domu Najwyższego Pana

śp. … …

Msza św. pogrzebowa w …

w …

Modlitwy ostatniego pożegnania na cmentarzu w …

 

 Rodzina zaprasza na różaniec …

Ze względu na stan zagrożenia epidemicznego uroczystość pogrzebowa i różaniec dostępne dla osób według wskazań władz kościelnych i państwowych obowiązujących od soboty 27 marca br. /Rozporządzenie z dnia 19.03.2021 (poz. 512) z uzupełnieniem z dnia 25.03.2021 (poz. 546)/