NABÓR DO WSD w PELPLINIE

Nabór do Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie:

 

Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Pelplińskiej informuje o warunkach naboru na rok akademicki 2022/2023.

Kandydaci, w tym tegoroczni maturzyści, powinni do 12 lipca 2022 r. zgłosić się na rozmowę kwalifikacyjną (umówioną wcześniej telefonicznie – tel.: 508 830 077) i osobiście złożyć w Rektoracie Seminarium następujące dokumenty:

 1. podanie o przyjęcie, skierowane do biskupa pelplińskiego Ryszarda Kasyny;
 2. własnoręcznie napisany życiorys;
 3. świadectwa moralności wystawione przez księdza proboszcza i katechetę;
 4. świadectwo dojrzałości w oryginale i odpis;
 5. świadectwo ukończenia nauki religii, jeśli przedmiot ten nie widnieje
  na świadectwie ukończenia szkoły średniej;
 6. skrócony odpis aktu urodzenia;
 7. metrykę chrztu i bierzmowania;
 8. kopię dowodu osobistego (dwa egzemplarze) i książeczki wojskowej;
 9. cztery aktualne fotografie legitymacyjne.

Alumni Pelplińskiego Seminarium są jednocześnie studentami Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W związku z tym, po rozmowie kwalifikacyjnej w Rektoracie Seminarium, kandydaci są zobowiązani do zarejestrowania się na stronie internetowej Uniwersytetu (irk.umk.pl) i stawienia się 13 lipca 2022 o godz. 9.00 na rozmowie kwalifikacyjnej Wydziału Teologicznego UMK (ul. Gagarina 37, 87-100 Toruń)

PILNA POMOC i ZBIÓRKA DLA UKRAINY

Wszystkim darczyńcom składam serdeczne podziękowanie za wszelkie gesty chrześcijańskiej życzliwości i otwartości serca, za uczyniony uczynek miłosierdzia wobec naszych braci i sióstr dotkniętych tragedią wojny na Ukrainie, za przekazane dary i wsparcie materialne.

Jeśli możliwe, to czynna jest zbiórka środków finansowych z przeznaczeniem na zakup niezbędnych lekarstw, środków opatrunkowych i innych produktów. Można to uczynić poprzez dokonanie przelewu na konto naszego Parafialnego Zespołu Caritas 06 8340 0001 2013 0100 2612 0001 z koniecznym dopiskiem „Pomoc dla Ukrainy”

 • Wszelkie inne formy pomocy typu transport, wolontariat itp. proszę zgłaszać na nr tel. 508 166 052
 • Prośba do wszystkich ludzi dobrej woli, by z racji bezpieczeństwa na własną rękę nie przesyłać pieniędzy do innych nieznanych nam organizacji lub w inne miejsca

MODLITWA O DAR POKOJU DLA UKRAINY I ŚWIATA

W I niedzielę Wlk. Postu (6 marca br.) w Rekownicy o g. 1145 Msza św. o pokój na Ukrainie i za wszystkie ofiary wojny.

Modlitwa o dar pokoju św. Jana Pawła II

Boże ojców naszych, wielki i miłosierny! Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi. Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń.

Niech już nie będzie więcej wojny – złej przygody, z której nie ma odwrotu, niech już nie będzie więcej wojny – kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna (…), która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu.

Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu – bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne.

Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.