POMÓŻ SWOJEJ PARAFII

K o m u n i k a t

Inicjatywa POMÓŻ SWOJEJ PARAFII

Akcja Katolicka Diecezji Pelplińskiej zachęca wszystkich Członków, Sympatyków, Wiernych Diecezji Pelplińskiej i wszystkich ludzi dobrej woli do włączenia się do akcji „POMÓŻ SWOJEJ PARAFII”.

Celem tej inicjatywy jest wspieranie naszych parafii, w tym trudnym dla wszystkich czasie. Przekażmy dar serca na konto parafialne. Nasza taca  – to nasz wkład w utrzymanie naszego kościoła, wynagrodzenie pracowników parafialnych, opłacenie remontów, opłacenie rachunków i podatków itp. To pomoc potrzebującym, którzy doświadczają pomocy w naszych parafiach.

Pomóżmy swojej parafii. Czyńmy dobro.

W imieniu Zarządu DIAK Diecezji Pelplińskiej

/-/ Janina Kłosowska, Prezes Zarządu Akcji Katolickiej Diecezji Pelplińskiej

 Pelplin, 13 maja 2020 r.

Parafia Św. Michała Archanioła; Rekownica 5/1; 83-422 Nowy Barkoczyn;

BS Starogard Gd.; O/Skarszewy; filia Nowa Karczma 65 8340 0001 0120 4916 2000 0001

Kościół w Polsce utrzymuje się przede wszystkim z ofiar wiernych.

Restrykcje towarzyszące pandemii, spowodowały, że gwałtownie spadła frekwencja w kościołach, a w ślad za tym ofiary, które są podstawowym źródłem utrzymania wszystkich struktur kościelnych. Aby parafie mogły nadal funkcjonować i służyć zarówno nam jak i osobom najbardziej poszkodowanym, każdy wierny powinien przekazywać ofiary bezpośrednio na jej konto. Jest to sprawa pilna, tym bardziej wobec kolejnych restrykcji obowiązujących od 25 marca – ograniczenie udziału we Mszy św. do 5 osób.
Jak informuje Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego (ISKK), w Polsce w ubiegłą niedzielę 15 marca wskaźnik dominicantes (osób uczestniczących w niedzielnej Eucharystii), po wprowadzonych ograniczeniach wyniósł 4, 4 % parafian. Większy procent wiernych uczestniczył me mszach na terenach wiejskich, mniejszy w miastach. Tymczasem normalny wskaźnik dominicantes wynosi 38, 2 % (dane za 2018 r.).

Trzeba dodać oczywiście, że spadek uczestnictwa we Mszach jest jak najbardziej akceptowany, wręcz polecany wiernym w tej trudnej sytuacji, jako konieczne wyrzeczenie związane z odpowiedzialnością za zdrowie własne i całej wspólnoty rodzinnej i parafialnej. Miejmy jednak świadomość jaką sytuację generuje taki stan rzeczy dla naszych parafii.

Liczba osób, która w Polsce jest obecna na Mszy św. w statystyczną niedzielę w normalnym czasie to ok. 10 milionów 107 tys. Tymczasem w niedzielę 15 marca – na skutek zaleceń Ministerstwa Zdrowia – w całej Polsce do kościoła na Mszę św. udało się 1 mln 162 tys. osób. Podobnie sytuacja kształtowała się w kolejną niedzielę 22 marca.

Przeciętna ofiara na tacę od osoby uczestniczącej w niedzielnej Mszy św. – jak informują proboszczowie – w mieście wynosi od 2 do 3 zł., natomiast na terenach wiejskich między 1 a 2 złote. Można przyjąć, że średnio, w skali ogólnopolskiej, jest to ok. 2 zł. Tymczasem w wyniku obowiązujących restrykcji (ograniczenie do 50 osób) niemal dziesięciokrotnie spadły ofiary składane na tacę.

W sumie w Polsce jest 10 tys. 336 parafii. W przeciętnej parafii w każdą niedzielę przychodzi na mszę średnio 978 osób. Zatem ofiary na tacę wynoszą ok. 2 tys. zł. Natomiast w dwie ostatnie niedziele, 15 i 22 marca, w statystycznej parafii, na wszystkich odprawianych tam Mszach św. pojawiło się ok. 112 osób. A więc ofiary składane na tacę – w przeliczeniu na parafię – wyniosły zaledwie nieco ponad 200 zł. (więcej w miastach, a znacznie mniej na wsi).

W skali ogólnopolskiej Kościół w Polsce w każdą niedzielę zbiera na tacę ponad 20 mln zł. W ostatnie niedziele, którym towarzyszyły restrykcje związane z koronawirusem, zbiórka ta oscylowała wokół 2, 3 mln zł. Było to dziesięciokrotnie mniej.

Ofiary z niedzielnej tacy służą jako podstawa utrzymania parafii. To z nich utrzymywana jest zarówno świątynia i jej otoczenie, dom parafialny i znajdujące się w nim sale spotkań, budynek plebanii. Z przychodów z tacy wypłacane są też wynagrodzenia personelowi parafii, poza duchownymi. Na utrzymanie budynków składają się remonty, oświetlenie i ogrzewanie. Ponadto kilka zbiórek z tacy w roku odprowadzane są przez parafie do diecezji na utrzymanie Kurii, Seminarium Duchownego, innych urzędów kościelnych oraz diecezjalnych dzieł charytatywnych.

Natomiast duchowieństwo nie jest wynagradzane ze zbiórek na tacę. Księża pracujący w parafiach utrzymują się z intencji mszalnych oraz ofiar składanych przez wiernych przy okazji ślubów, chrztów i pogrzebów – tzw. „iura stolae” oraz częściowo także z kolędy bądź wynagrodzenia jako katecheta w szkole.

Raport opracowany przez KAI w 2014 r. pokazuje, że utrzymanie stosunkowo dużej parafii w mieście (bez zarobków duchowieństwa) pochłania rocznie ok. 400 – 500 tys. zł., nie licząc większych remontów. Utrzymanie parafii liczącej ok. 3 tys. mieszkańców na wsi kosztuje między 150 a 200 tys. zł., a biednej wiejskiej parafii o tysiącu mieszkańców ok. 70 – 80 tys. rocznie. Takie parafie nie zatrudniają żadnego personelu świeckiego.

Koszty utrzymania przeciętnej polskiej parafii (bez zarobków duchowieństwa) wynoszą więc ok. 200 tys. zł. rocznie. Zatem aby parafia taka mogła się utrzymać, przeciętna niedzielna taca winna wynieść co najmniej 3 tys. zł. Zazwyczaj więc sama taca nie wystarcza na pokrycie kosztów parafii. Dlatego też duchowni na jej utrzymanie zazwyczaj oddają część swych dochodów np. z kolędy. Można powiedzieć, że obecny system finasowania parafii umożliwia ich utrzymanie, jednakże pod warunkiem, że nie zmniejszy się istotnie liczba osób systematycznie praktykujących.

Tymczasem pandemia i towarzyszące jej restrykcje spowodowały nagły spadek „dominicantes” i to w skali jaka nigdy dotąd nie miała miejsca w historii. Przychody statystycznej polskiej parafii w dwie ostatnie niedziele wyniosły zaledwie ok. 200 – 300 zł. W skali rocznej – jeśli frekwencja na tym poziomie utrzymana zostałaby na długo – wyniesie to ok. 15 tys. zł. – w przeliczeniu na statystyczną parafie. Oznaczać to może olbrzymie trudności finansowe dla całego Kościoła w Polsce, włącznie z bankructwem części parafii.

Jeszcze gorzej przedstawiać się będą przychody parafii po wprowadzeniu od jutra (25 marca) ograniczenia liczny uczestników Mszy św. do 5 osób. Wówczas przychody z tacy spadną niemal do zera. Nie wiadomo przez ile czasu taka sytuacja zostanie utrzymana.

Dlatego – aby Kościół mógł wypełniać swoją misję – niezbędne jest finansowe wsparcie swojej parafii przez każdego z nas. Na rzecz parafii powinniśmy zatem przekazywać co najmniej tyle samo, co dotąd. Każdy wierny powinien wyliczyć ile miesięcznie ofiarowywał na tacę i wpłacać systematycznie taką samą sumę na konto parafialne. Musimy też zdać sobie sprawę, że obecne koszty funkcjonowania parafii mogą być nawet wyższe, gdyż doszły do nich wydatki związane z prowadzeniem transmisji Mszy św. czy innych nabożeństw. A wszyscy z tego korzystamy.

Numery kont bankowych są zwykle dostępne na stronach internetowych parafii i to tam należy kierować przelew. Warto też wiedzieć, że jeśli na przelewie wskażemy jako cel „darowiznę na cele kultu religijnego”, umożliwi to nam uzyskanie zwolnienia podatkowego do wysokości 6% naszego rocznego dochodu.

Marcin Przeciszewski / Warszawa

Zapisy do WSD i Szkoły Muzycznej

 

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Mazurka Dąbrowskiego  w Kościerzynie ogłasza nabór kandydatów na rok szkolny 2020/21.

Szkoła kształci dzieci i młodzież w dwóch cyklach nauczania: 6- letnim i  4-letnim. Zapraszamy dzieci i młodzież od 6 do 16 roku życia.

Szkoła kształci w następujących specjalnościach:  fortepian, organy, skrzypce, gitara, flet poprzeczny, klarnet, saksofon, trąbka, puzon, akordeon i perkusja.

Nauka gry na instrumencie prowadzona jest w formie zajęć indywidualnych. Zajęcia teoretyczne odbywają się w grupach. W szkole działa chór, orkiestra dęta i zespoły kameralne. Szkoła wypożycza uczniom wysokiej klasy instrumenty muzyczne. Kadrę pedagogiczną naszej szkoły stanowią absolwenci Akademii Muzycznych.

Zgłoszenia przyjmujemy do końca maja 2020 r. Wnioski o przyjęcie do szkoły dostępne są na stronie internetowej: psmkoscierzyna.pl

Szczegółowych informacji udziela sekretariat szkoły tel. 58 686-35-85

Zapraszamy wszystkich chętnych.

Sakrament chrztu św.

Ze względu na trwający stan epidemii, rodziców nowo narodzonych dzieci, którzy pragną, by w najbliższym czasie ich dziecko zostało ochrzczone bardzo proszę o kontakt najpierw telefoniczny, celem umówienia daty chrztu św. i innych formalności z tym związanych. Każdy termin musi być ustalony indywidualnie z rodzicami pragnącymi chrztu dla swojego dziecka.

WAŻNE INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW LITURGII ze względu na stan epidemii koronawirusa

Z dniem 6 czerwca 2020 r.  Biskup Pelpliński Ryszard Kasyna odwołuje dyspensą ogólną od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych Mszach Świętych, udzieloną 25 marca 2020 r. Jednakże utrzymuje dyspensę od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych Mszach Świętych, dla osób w podeszłym wieku, osób z objawami infekcji oraz osób, które czują obawę przed zarażeniem koronawirusem.

I. Wskazania ogólne – na terenie diecezji obowiązują zalecenia szczegółowe, zawarte w następujących dokumentach:

 1. Dekret Penitencjarii Apostolskiej odnośnie do przyznania specjalnych odpustów dla wiernych w obecnej sytuacji pandemii z 20 marca 2020
 2. Nota Penitencjarii Apostolskiej odnośnie do sakramentu pojednania w obecnej sytuacji pandemii z 20 marca 2020 r.
 3. Dekret Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z wytycznymi odnośnie sprawowania Triduum Paschalnego w miejscach dotkniętych epidemią z 19 marca 2020 r.
 4. Wskazania Prezydium Episkopatu dla biskupów odnośnie do sprawowania czynności liturgicznych w najbliższych tygodniach z 21 marca 2020 r.
 5. Zarządzenie nr 1/2020 Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski z dnia 12 marca 2020 r.
 6. Zalecenia Biskupa Pelplińskiego z 13 marca 2020 r. z późniejszymi zmianami z dnia 29 maja 2020 r.
 7. Komunikat Biskupa Diecezjalnego, opublikowany dnia 13 marca 2020 r.; 15 kwietnia 2020 r. z wszelkimi późniejszymi zmianami i dodatkami oraz z dnia 29 maja br.
 8. „Pro memoria” Kurii Diecezjalnej z 20 marca 2020 r. wraz ze wszystkimi bieżącymi informacjami zależnymi od wytycznych państwowych

II.Uczestnictwo wiernych w kościele podczas sprawowania Mszy św. i innych nabożeństw (w tym także pogrzebów) zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 maja 2020 r.

1. Od niedzieli 31 maja br. zostaje zdjęty limit wiernych uczestniczących w kościele w Mszy św. lub nabożeństwach, ale z zachowaniem wytycznych SANEPIDU i przepisów państwowych tj. z zachowaniem bezpiecznej odległości oraz zakrywanie nosa i twarzy. W przestrzeni poza obiektami kultu liczba wiernych nie może przekraczać 150 osób.

2. W zgromadzeniach poza obiektami kultu nie może się znajdować więcej niż 150 uczestników, oprócz osób sprawujących kult religijny.

3. W czasie przekazywania znaku pokoju należy ograniczyć się do skłonu głowy w stronę innych uczestników liturgii – bez podawania ręki.

4. Informacja dla osób przyjmujących Komunię św. na rękę. Przepisy liturgiczne bardzo konkretnie mówią, że „każdy, kto przyjmowałby Najświętszą Hostię na dłoń, powinien pamiętać o odpowiedniej postawie i ułożeniu rąk. Komunię świętą należy przyjmować na lewą dłoń podtrzymywaną przez prawą, a następnie, stojąc przed kapłanem, prawą ręką włożyć Hostię do ust; w żadnym wypadku nie wolno odchodzić z Hostią na dłoni od ołtarza. (Komunikat z 331. zebrania plenarnego KEP, nr 5 z dnia 9.03.2005r.)

III. Wyjaśnienie dotyczące uczestnictwa w Mszy św. i nabożeństwach za pośrednictwem mediów oraz przyjmowania Komunii duchowej

 1. Zachęca się wiernych do duchowego uczestnictwa w liturgii za pośrednictwem środków społecznego przekazu (radia, telewizji i internetu – patrz odpowiedni załącznik)
 2. Korzystających z udzielonej przez Biskupa Diecezjalnego dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. informuję, żeby nie byli tylko biernymi widzami czy słuchaczami, ale czynnie uczestniczącymi w uczcie Eucharystycznej. A to oznacza, iż osoby takie powinny wszystko wykonywać tak, jakby fizycznie byli obecni w kościele i łączyć się poprzez wspólny śpiew, modlitwy oraz postawy i gesty liturgiczne.
 3. Należy przyjąć do wiadomości, że Komunia duchowa to akt modlitewny, którego celem jest osiągnięcie takiej bliskości z Jezusem, jaką daje nam przyjmowanie Go w sakramencie Jego Ciała i Krwi. W czasie tego wewnętrznego aktu należy wzbudzić wiarę w realną obecność Chrystusa w Eucharystii, miłość ku Niemu oraz pragnienie, aby Jezus zechciał duchowo wejść w nasze życie. Chrześcijanin może otrzymać owoce sakramentu za pośrednictwem samego tylko pragnienia Eucharystii (zob. Kongregacja Nauki Wiary, Sacerdotium ministeriale z 6.08.1983, nr 4).

IV. Sakrament pokuty i pojednania oraz sakrament chorych

1. W chwili obecnej możliwa jest jedynie celebracja sakramentu pokuty zgodnie z obrzędem pojednania jednego penitenta. Rozgrzeszenie ogólne, bez uprzedniej spowiedzi indywidualnej może być udzielone w bezpośrednim niebezpieczeństwie śmierci lub gdy występuje poważna konieczność, za rozpatrzenie której odpowiedzialny jest biskup diecezjalny. W powyższej sytuacji żaden kapłan nie ma prawa w sposób nieuprawniony stosować rozgrzeszenia ogólnego.

2. Okazja do spowiedzi św. w naszej parafii z zachowaniem wszelkich wskazań jest możliwa pół godziny przed Mszą św.

3. Regularne Iszo piątkowe odwiedziny chorych na czas wprowadzenia ograniczeń wynikających ze stanu epidemii są odwołane. W razie konieczności i niebezpieczeństwa śmierci lub na wyraźne pragnienie chorego sakrament chorych będzie udzielany po uprzednim umówieniu się telefonicznie.

UWAGA!!! Ze względu na wprowadzony w Polsce przez MZ stan epidemii pilne sprawy biurowe proszę załatwiać wyłącznie drogą telefoniczną 58/687 74 09; 508 166 052 lub przez email: parafiarekownica@gmail.com

SOS POMOC W CZASIE PANDEMII COVID-19

Prośba do ludzi dobrej woli i czułego serca, by w obecnej sytuacji stanu epidemii zainteresować się osobami starszymi i potrzebującymi pomocy (głównie żywności i lekarstw). Jeśli sami nie możemy im pomóc, to proszę przekazać taką informację telefonicznie 508 166 052 lub e-mail: parafiarekownica@gmail.com, by taką pomoc można było osobie będącej w potrzebie zorganizować.

MODLITWA O ZATRZYMANIE EPIDEMII

 

Serdeczna i gorąca prośba oraz zachęta, abyśmy codziennie (aż do odwołania) – ja w kościele, a Wy parafianie i wszyscy inni czytający to ogłoszenie – w swoich miejscach przebywania o g. 2030 połączyli się duchowo i wspólnie odmawiali modlitwę różańcową w intencji o zatrzymanie koronawirusa COVID-19, a także w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych – również o pokój serc i łaskę nawrócenia.

 

PILNE I WAŻNE INFORMACJE ze względu na epidemię koronawirusa

Od niedzieli 31 maja br. decyzją Premiera i Ministra Zdrowia zostaje zniesiony limit wiernych uczestniczących w Mszach św. i nabożeństwach w kościele (także w liturgii pogrzebu). Natomiast w przestrzeni poza obiektami kultu liczba wiernych nie może przekraczać 150 osób. W obu przypadkach należy zachować przepisy sanitarne, władz kościelnych i władz państwowych mówiących m.in. o zachowaniu bezpiecznego odstępu oraz zakrywaniu twarzy i nosa.

Z dniem 6 czerwca 2020 r.  Biskup Pelpliński Ryszard Kasyna odwołuje dyspensą ogólną od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych Mszach Świętych, udzieloną 25 marca 2020 r. Jednakże utrzymuje dyspensę od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych Mszach Świętych, dla osób w podeszłym wieku, osób z objawami infekcji oraz osób, które czują obawę przed zarażeniem koronawirusem.

Okazja do spowiedzi św. i Komunii  św. wielkanocnej jest możliwa codziennie pół godziny przed Mszą św. Bardzo proszę o przestrzeganie wszelkich zasad higieny i wydanych decyzji organów państwowych.

Informacja dla osób przyjmujących Komunię św. na rękę. Przepisy liturgiczne bardzo konkretnie mówią, że „każdy, kto przyjmowałby Najświętszą Hostię na dłoń, powinien pamiętać o odpowiedniej postawie i ułożeniu rąk. Komunię świętą należy przyjmować na lewą dłoń podtrzymywaną przez prawą, a następnie, stojąc przed kapłanem, prawą ręką włożyć Hostię do ust; w żadnym wypadku nie wolno odchodzić z Hostią na dłoni od ołtarza. (Komunikat z 331. zebrania plenarnego KEP, nr 5 z dnia 9.03.2005r.)

Codziennie o g. 2030 łączmy się we wspólnej domowej modlitwie różańcowej w intencji o zatrzymanie epidemii koronawirusa, w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia.

Prośba, by po sąsiedzku solidarnie zainteresować się osobami starszymi i potrzebującymi koniecznej pomocy. Jeśli sami nie możemy pomóc, przekażmy informację telefonicznie, by można było taką konieczną pomoc tym potrzebującym osobom zorganizować.

 

Dla osób, które nie będą mogły uczestniczyć w Mszy św. w kościele podaję godziny Mszy św. transmitowanych przez telewizję lub radio:

Niedziela

7:00 – TVP 1 i TVP Info

9:00 – Polskie Radio, Program Pierwszy

9:30 – Telewizja TRWAM

11.00 – TVP 1

12.00 – TVP 1 Anioł Pański (transmisja z Watykanu)

13:00 – TVP POLONIA

19:00 – Polskie Radio, Program Pierwszy

Co dziennie:

7:00 – z Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach – TVP1

20:00 – z Jasnej Góry w intencji ustania epidemii, TVP3 pasmo ogólnopolskie oraz na kanale YouToube dostępnym na stronach internetowych: www.jasnagóra.pl i www. episkopat.pl

Ponadto, transmisje Mszy Świętych będą dostępne za pośrednictwem innych telewizji, stacji radiowych oraz w internecie.

Poniżej kilka wybranych transmisji Mszy św. online:

Bardzo obszerny wykaz Mszy św. dostępnych w internecie znaleźć można na stronie: https://msza-online.net/msze-swiete-na-zywo-po-polsku/