1. Ze względu na epidemię koronawirusa bardzo proszę Rodziców dziecka przygotowującego się do Iszej Komunii św. o wykorzystanie tego czasu i należyte przygotowanie go do tej uroczystości. Bardzo proszę, abyście teraz kiedy jesteście z dzieckiem w domu dopilnowali, by Wasze dziecko opanowało następujący materiał oraz nauczyło się formułki  do pierwszej spowiedzi św. (materiał podany niżej). Na obecną chwilę zachęcam i zapraszam Was, abyście razem z dzieckiem i innymi domownikami włączali się codziennie o g. 20:30 do wspólnej modlitwy różańcowej w intencji zahamowania tej epidemii, o Boże błogosławieństwo dla starających się opanować  sytuację, a także o ochronę dla personelu medycznego i wszystkich innych służb. Wszelkie inne informacje będą podawane na bieżąco w zależności od sytuacji.

2. Planowanie i organizowanie uroczystości Pierwszej Komunii Świętej dzieci będzie uzależnione od aktualnej sytuacji epidemicznej oraz wytycznych władz państwowych i kościelnych. Póki co, na dzień dzisiejszy utrzymujemy wcześniej już zaplanowaną datę w naszej wspólnocie parafialnej.

3. Wobec pytań niektórych rodziców odnośnie wcześniej planowanego uczestnictwa wraz z dzieckiem w liturgii Wigilii Paschalnej w Wielką Sobotę w Lubaniu informuję, że ze względu na trwający stan epidemii oraz wszelkie z tym związane ograniczenia i restrykcje – czynny udział jest odwołany (czytaj bieżące ogłoszenia dotyczące liturgii Wielkiego Tygodnia i Triduum Paschalnego).

 

 

Wykaz materiału do nauczenia na pamięć, ale ze zrozumieniem

 1. Akt wiary, nadziei, miłości i żalu
 2. Przykazanie miłości
 3. Sześć prawd wiary
 4. Dziesięć przykazań Bożych
 5. Pięć przykazań kościelnych
 6. Siedem sakramentów świętych
 7. Pięć warunków sakramentu pokuty
 8. Formuła spowiedzi
 9. Siedem grzechów głównych
 10. Trzy cnoty Boskie
 11. Spowiedź powszechna
 12. Chwała na wysokości Bogu
 13. Wyznanie wiary (Wierzę w Boga…)
 14. Tajemnice różańca
 15. Modlitwy codzienne (Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu, Aniele Boży Stróżu mój…)
 16. Pytania wynikające z przerobionych z dzieckiem zadań z niedzielnych materiałów „Z mamą i tatą do Pierwszej Komunii św.”

 

PRZEBIEG SPOWIEDZI ŚWIĘTEJ (pierwsza)

Uklęknąwszy przy konfesjonale mówię:

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

Spowiednik odpowiada:

Na wieki wieków. Amen.

Z kapłanem robię znak krzyża wypowiadając słowa:

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Rozpoczynając spowiedź należy krótko określić swoją osobę:

Jestem chłopcem (dziewczynką), mam lat …..,

Następnie określamy się (np. jestem uczniem, w przyszłości będziemy podawać swój zawód itd.)

Pierwszy raz przystępuję do Spowiedzi świętej.  Obraziłem(łam) Pana Boga następującymi grzechami.

Wyznaję szczerze wszystkie moje grzechy podając ich liczbę i okoliczności. Kończąc mówię:

Więcej grzechów nie pamiętam. Proszę Boga o przebaczenie, a ciebie ojcze duchowny, proszę o pokutę i rozgrzeszenie.

Następuję pouczenie kapłana. Spowiednik zadaje penitentowi wypełnienie pewnych czynów zadośćuczynienia i pokuty, by wynagrodził szkody spowodowane przez grzech i postępował w sposób godny ucznia Chrystusa. Przed przyjęciem rozgrzeszenia jeszcze raz okazuję skruchę wypowiadając po cichu:

Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu.   3 x

W ciszy słucham słów rozgrzeszenia, które wypowiada kapłan:

Bóg, Ojciec miłosierdzia, który pojednał świat ze sobą przez śmierć i zmartwychwstanie swojego Syna i zesłał Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów, niech ci udzieli przebaczenia i pokoju przez posługę Kościoła. I ja odpuszczam tobie grzechy w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.  Robię znak Krzyża św. i odpowiadam: Amen.

Spowiednik mówi: Wysławiajmy Pana, bo jest dobry.

Odpowiadam: Bo Jego miłosierdzie trwa na wieki.

Kapłan kończy słowami:

Pan odpuścił tobie grzechy. Idź w pokoju.

Odpowiadam: Bóg zapłać.

Ufam i wierzę, że w tym szczególnym czasie, jaki Bóg nam daje staniecie na wysokości zadania i jako rodzice dobrze przygotujecie swoje dziecko do uroczystości Iszej Komunii św. W razie koniecznych pytań/wątpliwości – jestem do Waszej dyspozycji na email lub telefonicznie.