W związku z wprowadzeniem stanu epidemii w Polsce oraz stosując się do decyzji organów państwowych ograniczających do pięciu liczbę uczestników zgromadzeń bardzo proszę, aby chcący uczestniczyć we Mszy św. nie przekroczyli tej liczby wiernych. Pozostali korzystając z dyspensy KEP i Biskupa Diecezjalnego niech uczestniczą w tej wyjątkowej sytuacji w Mszy św. za pośrednictwem telewizji, radia lub internetu (kanały i godziny podane niżej). Te szczególne środki ostrożności mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa, a więc – pomimo ogromnego głodu i pragnienia Eucharystii –  są wyrazem miłości bliźniego.

Korzystających z udzielonej przez Biskupa Diecezjalnego dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. informuję, żeby nie byli tylko biernymi widzami czy słuchaczami, ale czynnie uczestniczącymi w uczcie Eucharystycznej. A to oznacza, iż osoby takie powinny wszystko wykonywać tak, jakby fizycznie byli obecni w kościele i łączyć się poprzez wspólny śpiew, modlitwy oraz postawy i gesty liturgiczne.

Okazja do spowiedzi św. i Komunii  św. wielkanocnej jest możliwa w następującym porządku: codziennie pół godziny przed Mszą św., a także dodatkowo w Lubaniu jeszcze przez pół godziny po Mszy św. Bardzo proszę o przestrzeganie wszelkich zasad higieny i wydanych decyzji organów państwowych, mówiących o nieprzekraczaniu liczby pięciu osób i zachowaniu stosownych odstępów między sobą. W czasie trwania spowiedzi św. zachęta do Adoracji Najświętszego Sakramentu w niżej podanej intencji.

Codziennie o g. 2030 łączmy się we wspólnej domowej modlitwie różańcowej w intencji o zatrzymanie epidemii koronawirusa, w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia.

Prośba, by po sąsiedzku solidarnie zainteresować się osobami starszymi i potrzebującymi koniecznej pomocy. Jeśli sami nie możemy pomóc, przekażmy informację telefonicznie, by można było taką konieczną pomoc tym potrzebującym osobom zorganizować.

W związku ze wskazaniami zawartymi w Zarządzeniu nr 1/2020 Rady Stałej KEP z dnia 12 marca br. i wytycznymi Biskupa Pelplińskiego z dnia 12.03.2020 r. informuję, że nabożeństwa w parafii – w tym szczególnie Msze św. odbywać się będą według dotychczasowego planu z pewnymi wprowadzonymi zasadami/ograniczeniami i wytycznymi KEP – czytaj poniżej.

KOMUNIKAT     BISKUPA    PELPLIŃSKIEGO

W trosce o bezpieczeństwo i dobro wiernych, niniejszym postanawiam, że wskazania zawarte w Zarządzeniu nr 1/2020 Rady Stałej KEP z dnia 12 marca br. obowiązują na terenie diecezji pelplińskiej. W związku z powyższym:

  1. udzielam dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. włącznie, zgodnie z p. 1 ww. zarządzenia Rady Stałej KEP;
  2. wszystkie wizytacje i bierzmowania do dnia 29 marca br. włącznie zostają przeniesione na jesień 2020 r.; szczegółowe terminy zostaną podane zainteresowanym księżom proboszczom w późniejszym czasie;
  3. przypomina się, iż odwołane obecnie rekolekcje szkolne – zgodnie z prawem oświatowym – można, w miarę możliwości, zorganizować w szkołach w innym terminie, który proboszczowie powinni ustalić z dyrektorami szkół;
  4. celebracja diecezjalna XXXV Światowego Dnia Młodzieży zostaje przeniesiona z Niedzieli Palmowej, 5 kwietnia br. w Kościerzynie na obchody „Przystani – warsztatów dla duszy” dnia 20 czerwca br. w Pelplinie;
  5. w czasie Mszy Świętych w modlitwie wiernych należy dodać wezwanie w intencji chorych, ich najbliższych i całej służby zdrowia, a w czasie śpiewania Suplikacji w intencji powołań dołączyć intencję o oddalenie choroby i powstrzymanie epidemii.

+Ryszard Kasyna

Biskup Pelpliński

 

Dla osób, które nie będą mogły uczestniczyć w Mszy św. w kościele podaję godziny Mszy św. transmitowanych przez telewizję lub radio:

Niedziela, 29 marca 2020 r.

7:00 – TVP 1 i TVP Info

9:00 – Polskie Radio, Program Pierwszy

9:30 – Telewizja TRWAM

11.00 – TVP 1

12.00 – TVP 1 Anioł Pański (transmisja z Watykanu)

13:00 – TVP POLONIA

19:00 – Polskie Radio, Program Pierwszy

Co dziennie:

7:00 – z Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach – TVP1

20:00 – z Jasnej Góry w intencji ustania epidemii, TVP3 pasmo ogólnopolskie oraz na kanale YouToube dostępnym na stronach internetowych: www.jasnagóra.pl i www. episkopat.pl

Ponadto, transmisje Mszy Świętych będą dostępne za pośrednictwem innych telewizji, stacji radiowych oraz w internecie.

Poniżej kilka wybranych transmisji Mszy św. online:

Bardzo obszerny wykaz Mszy św. dostępnych w internecie znaleźć można na stronie: https://msza-online.net/msze-swiete-na-zywo-po-polsku/