Od niedzieli 31 maja br. decyzją Premiera i Ministra Zdrowia został zniesiony limit wiernych uczestniczących w Mszach św. i nabożeństwach w kościele (także w liturgii pogrzebu). Natomiast w przestrzeni poza obiektami kultu liczba wiernych nie może przekraczać 150 osób. W obu przypadkach należy zachować przepisy sanitarne, władz kościelnych i władz państwowych mówiących m.in. o zachowaniu bezpiecznego odstępu oraz zakrywaniu twarzy i nosa, z wyjątkiem sprawującego kult religijny podczas jego sprawowania (§ 18.1, p 8).

Z dniem 6 czerwca 2020 r.  Biskup Pelpliński Ryszard Kasyna odwołał dyspensę ogólną od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych Mszach Świętych, udzieloną 25 marca 2020 r. Jednakże utrzymuje dyspensę od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych Mszach Świętych, dla osób w podeszłym wieku, osób z objawami infekcji oraz osób, które czują obawę przed zarażeniem koronawirusem.

Informacja dla osób przyjmujących Komunię św. na rękę. Przepisy liturgiczne bardzo konkretnie mówią, że „każdy, kto przyjmowałby Najświętszą Hostię na dłoń, powinien pamiętać o odpowiedniej postawie i ułożeniu rąk. Komunię świętą należy przyjmować na lewą dłoń podtrzymywaną przez prawą, a następnie, stojąc przed kapłanem, prawą ręką włożyć Hostię do ust; w żadnym wypadku nie wolno odchodzić z Hostią na dłoni od ołtarza”. (Komunikat z 331. zebrania plenarnego KEP, nr 5 z dnia 9.03.2005r.)

Codziennie o g. 2030 łączmy się we wspólnej domowej modlitwie różańcowej w intencji o zatrzymanie epidemii koronawirusa, w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia.