Drodzy Parafianie – osoby starsze, chorzy i cierpiący, ludzie pracy, młodzież i dzieci, wszyscy, którzy choćby z racji mieszkania na terenie parafii tworzycie z nami tę wspólnotę – informuję, że w dniach 16 – 23 października 2019 r. wspólnota naszej parafii będzie przeżywać czas Misji Świętych. Jako duszpasterz tej wspólnoty zwracam się ze słowem zachęty i zaproszenia do uczestnictwa w tym duchowym przeżyciu zarówno do tych, którzy regularnie praktykują, jak też i do tych, którzy uważają, że Bóg, Kościół i nadchodzący czas Misji Świętych nie są im do niczego potrzebne. Niech będzie to dla każdego z nas czas osobistego i rodzinnego zrywu, by zbliżyć się do Pana Boga i bliźniego. Dlatego zadbajmy o to, byśmy wzajemnie się zachęcali do czynnego udziału w tych duchowych ćwiczeniach. Bardziej praktykujących parafian proszę – w miarę swoich możliwości pomóżcie zagubionym we wierze swoim domownikom, znajomym i sąsiadom, by zechcieli razem z wami przyjść i we wspólnocie przeżyć te błogosławione dni. Pokonajmy strach, wstyd i nieśmiałość. Mówmy z odwagą o Misjach Świętych w parafii i zapraszajmy niezdecydowanych. Ufam, że każdy znajdzie tu czas na chwilę refleksji nad swoim życiem, by cieszyć się potem odnową swojej wiary, nadziei i miłości. Obejmując wszystkich modlitwą proszę dla Was o łaskę Bożego błogosławieństwa i potrzebne dary Ducha Świętego. Z wyrazami szacunku dla każdej parafianki i każdego parafianina – Wasz duszpasterz ks. Zbigniew Wysiecki

Modlitwa o dobre przygotowanie do Misji Świętych w parafii

Boski Zbawicielu, Jezu Chryste, w głębokiej pokorze upadamy przed Twoim majestatem i prosimy o błogosławieństwo dla Misji parafialnych, które mają odnowić oblicze naszej wspólnoty. Sprowadź z błędnej drogi tych, którzy odeszli od Ciebie, umocnij nas wszystkich w wierze i ukaż nam piękno życia w łasce, aby nasza rodzina parafialna rozwijała się w prawdziwej radości umiłowanych dzieci Bożych.
Matko Zbawiciela – módl się za nami.

misje-swiete-program