Ogłaszamy nabór na studia podyplomowe w zakresie teologiczno-katechetycznym organizowane przez Wydział Teologiczny UMK, a realizowane w Toruniu i w Pelplinie

  1. Informacje ogólne:

Charakterystyka studiów: studia przeznaczone są dla nauczycieli posiadających
już uprawnienia do nauczania innego przedmiotu, którzy ukończyli studia magisterskie
na kierunku innym niż teologia z przygotowaniem pedagogicznym oraz dla osób, które
są zainteresowane pogłębieniem wiedzy teologicznej.

Obszar kształcenia: obszar nauk humanistycznych

Czas trwania: 4 semestry

Kierownik studiów: ks. dr Tomasz Huzarek

Koszt studiów: semestr zimowy (I) 1 300 zł, semestr letni (II) 1 200 zł, semestr zimowy (III) 1 300 zł, semestr letni (IV) 1 200 zł.

Dodatkowe informacje: www.teologia.umk.pl/studia/studia podyplomowe

  1. Rekrutacja

Termin rozpoczęcia studiów: semestr zimowy

Adresaci studiów podyplomowych: studia adresowane są do absolwentów studiów magisterskich wszystkich kierunków i wszystkich uczelni

Warunki kwalifikacji: złożenie wymaganych dokumentów, decyduje kolejność zgłoszeń

Termin i miejsce składania dokumentów: do 14 września 2019 r. w Dziekanacie Wydziału Teologicznego UMK w Toruniu, ul. Gagarina 37

Wymagane dokumenty:

  • Podanie kierowane do Dziekana Wydziału Teologicznego UMK
  • kwestionariusz osobowy
  • 1 zdjęcie
  • kserokopia dowodu osobistego
  • odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich
  • kwalifikacje pedagogiczne (w przypadku osób, które planują uczyć religii w szkole)

Dodatkowe informacje dla kandydata: termin rozpoczęcia studiów: październik 2019 r. (zajęcia odbywają się w soboty)

  • Kontakt

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
87-100 Toruń, ul. Gagarina 37
telefon: (056) 611 4990; 611 4994
e-mail: teologia@umk.pl