Prośba do ludzi dobrej woli i czułego serca, by w obecnej sytuacji stanu epidemii zainteresować się osobami starszymi i potrzebującymi pomocy (głównie żywności i lekarstw). Jeśli sami nie możemy im pomóc, to proszę przekazać taką informację telefonicznie 508 166 052 lub e-mail: parafiarekownica@gmail.com, by taką pomoc można było osobie będącej w potrzebie zorganizować.