Stojąc wobec faktu, że w Kościele niektórzy nasi Bracia i Siostry zamiast spotkać Żywego Boga zostali skrzywdzeni, my wierni świeccy i duchowni diecezji pelplińskiej, pragniemy  zrobić wszystko co w naszej mocy, aby pomóc skrzywdzonym oraz zapobiec takim tragediom w przyszłości. Jesteśmy bowiem wspólnotą Kościoła, wezwaną do jedności i  współodpowiedzialności za wyrządzane pośród nas krzywdy.

Mamy świadomość, że sprawcą przemocy jest zawsze konkretny człowiek. Prewencja polega zatem przede wszystkim na głębokiej formacji ludzkiej, prowadzącej do dojrzałości emocjonalnej, świadomości własnych potrzeb i umiejętności ich zaspokajania bez krzywdzenia innych. Owa formacja dotyczy każdej osoby, a w szczególności osób zaangażowanych w życie Kościoła. Niniejsze Wytyczne jej nie zastąpią. Są tylko pewnym minimum, regulującym zachowania osób i funkcjonowanie parafii oraz innych podmiotów kościelnych, aby zapewnić ochronę dzieciom i młodzieży.
Preambuła. “Wytyczne dotyczące ochrony dzieci i młodzieży w diecezji pelplińskiej.”

W naszej diecezji pelplińskiej obowiązują wytyczne dotyczące ochrony dzieci i młodzieży. Jednym z elementów budowania systemu prewencji jest powołanie w każdej parafii, szkole katolickiej czy innej instytucji kościelnej tzw. osoby pierwszego kontaktu. W przypadku zauważania sygnałów krzywdzenia dziecka w środowisku kościelnym – poza obowiązkami wynikającymi z prawa państwowego – należy powiadomić Delegata Biskupa Pelplińskiego ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży lub zwrócić się do osoby pierwszego kontaktu.

Więcej szczegółowych informacji znajdziesz tutaj.