Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r. (rozporządzenie nr 2091) § 26 dotyczący zgromadzeń organizowanych w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych – w ust. 8 pkt 1 i 2 brzmi:

“Do dnia 27 grudnia 2020 r. zgromadzenia organizowane w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych mogą się odbywać, pod warunkiem, że w przypadku gdy zgromadzenie odbywa się:
1) w budynkach i innych obiektach kultu religijnego, znajduje się w nich, przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m, nie więcej uczestników niż 1 osoba na 15 m2 powierzchni, oprócz osób sprawujących kult religijny lub osób, dokonujących pochowania, lub osób zatrudnionych przez zakład lub dom pogrzebowy w przypadku pogrzebu, oraz że uczestnicy realizują obowiązek zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 25 ust. 1, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny;
2) na zewnątrz, uczestnicy przebywają w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie i realizują obowiązek zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 25 ust. 1, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny”.

Komunikat z 15 stycznia 2021 r. Uwaga! Etap odpowiedzialności, który rozpoczęliśmy 28 listopada, zostaje przedłużony do 31 stycznia. (Szczegóły na stronie Ministerstwa Zdrowia).

Biskup Diecezjalny potwierdził dyspensę od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych Mszach Świętych, dla osób w podeszłym wieku, osób z objawami infekcji oraz osób, które czują obawę przed zarażeniem koronawirusem, której udzielił w dniu 29 maja 2020 r.

Korzystających z udzielonej przez Biskupa Diecezjalnego dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. informuję, żeby nie byli tylko biernymi widzami czy słuchaczami, ale czynnie uczestniczącymi w uczcie Eucharystycznej. A to oznacza, iż osoby takie powinny wszystko wykonywać tak, jakby fizycznie byli obecni w kościele i łączyć się poprzez wspólny śpiew, modlitwy oraz postawy i gesty liturgiczne.

Codziennie w dogodnym dla siebie czasie łączmy się we wspólnej domowej modlitwie różańcowej w intencji o zatrzymanie epidemii koronawirusa, w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia. Zachęta, by też codziennie śpiewać suplikacje w tej intencji, jak czynimy to w kościele po każdej Mszy św.

Prośba, by po sąsiedzku solidarnie zainteresować się osobami starszymi i potrzebującymi koniecznej pomocy. Jeśli sami nie możemy pomóc, przekażmy informację telefonicznie, by można było taką konieczną pomoc tym potrzebującym osobom zorganizować. Dla Seniorów Rząd przygotował pakiet wsparcia w trudnej sytuacji – pomóżmy im jednak załatwić formalności z tym związane.

Niedziela II zwykła – 17.01.2021 r.

 1. W poniedziałek rozpoczął się okres zwykły w liturgii Kościoła. Chrystus wzywa nas, abyśmy przez realizację powołania, wypełnianie codziennych obowiązków dawali o Nim świadectwo, żeby inni także mogli Go odnaleźć. Przeżywamy dziś Dzień Judaizmu, dlatego modlimy się szczególnie za jego wyznawców. Jan Paweł powiedział do Żydów w rzymskiej synagodze: „Jesteście naszymi umiłowanymi braćmi i w pewien sposób, można by powiedzieć, naszymi starszymi braćmi”. Pamiętajmy, że w narodzie żydowskim narodził się nasz Mesjasz Pan.
 2. Składam serdeczne podziękowanie za dzisiejszą kolektę, która zostanie przekazana na utrzymanie WSD w Pelplinie. Do tych ofiar materialnych dołączmy też naszą modlitwę za moderatorów i kleryków, a także o nowe powołania do służby Bożej.
 3. Jutro rozpocznie się Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan pod hasłem „Trwajcie w mojej miłości, a przyniesiecie obfity owoc”. Pan Jezus dał nam przykład modlitwy, abyśmy byli jedno. Niech ten czas będzie dla nas okazją do modlitwy i refleksji nad tym, czy wykorzystujemy wszystkie dary i umiejętności, żebyśmy byli znakiem jedności w dzisiejszym świecie.
 4. W czwartek 21 stycznia będziemy obchodzili Dzień Babci, a następnego dnia Dzień Dziadka. Oni zawsze mają dla nas czas i okazują nam miłość. Niech nasza pamięć, dobre słowa, modlitwa za żywych i zmarłych, przyjęta w ich intencji Komunia Święta będą wyrazem naszej szczególnej miłości.
 5. Za tydzień, w III niedzielę zwykłą z inicjatywy papieża Franciszka Kościół przeżywać będzie po raz drugi Niedzielę Słowa Bożego. Warto uświadomić sobie, jakie znaczenie i wartości dla chrześcijańskiego życia daje lektura Pisma Świętego, a także jaki istnieje związek między Słowem Bożym a liturgią. Żeby to lepiej zrozumieć musimy wejść w bliską relację z Pismem Świętym, w przeciwnym razie – jak mówi papież – „nasze serce pozostanie zimne, a oczy zamknięte, dotknięte niezliczonymi formami ślepoty”.
 6. W ramach solidarności z mieszkańcami Chorwacji, którzy ucierpieli podczas tragicznego trzęsienia ziemi, jakie nawiedziło ten kraj w dniach 29 grudnia i 6 stycznia biskup diecezjalny Ryszard Kasyna ogłosił przyszłą niedzielę jako „Dzień solidarności z Chorwacją”. Do naszej modlitwy dołączymy też ofiary, które będą zbierane do puszek.
 7. W naszej wspólnocie parafialnej mamy jeszcze czas kolędowy. Łączmy się z tymi rodzinami, które zapraszają duszpasterza z Bożym błogosławieństwem do swego domu oraz z tymi, którzy danego dnia według grafiku kolędowego uczestniczą we wspólnej Eucharystii i nabożeństwie w kościele o g. 1800. Program kolęd na najbliższy tydzień przedstawia się następująco: /załącznik/.

Niedziela Chrztu Pańskiego – 10.01.2021 r.

 1. Przeżywana dziś niedziela Chrztu Chrystusa także jest objawieniem – epifanią. Jezus, który staje w szeregu ludzi grzesznych i pragnie przyjąć chrzest nawrócenia z rąk Jana Chrzciciela, objawia się światu jako umiłowany Syn Boga, naznaczony mocą Ducha świętego, który przychodzi, by objawić Boga światu. Ta niedziela kończy okres Narodzenia Pańskiego.
 2. Składam serdeczne podziękowanie za złożone dziś na tacę lub za pośrednictwem kwestonetu ofiary na cele parafialne.
 3. W przyszłą niedzielę kolekta na utrzymanie WSD w Pelplinie.
 4. Osoby korzystające z nowej formy zamawiania intencji mszalnych za pośrednictwem INTENCJONETU bardzo proszę o wykonywanie wszystkich kroków do samego końca, a jeśli czegoś nie rozumiemy, to proszę skorzystać z podanej na stronie instrukcji.
 5. Jest nowy nr Pielgrzyma. Prenumeratorów proszę o uiszczenie 21 zł opłaty na pierwszy kwartał.
 6. Trwamy w okresie kolędowym. Rodziny, które pragną przyjąć duszpasterskie błogosławieństwo w swoim domu proszę, by minimum na tydzień przed kolędą w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 900 do 1200 zgłosiły się do mnie telefonicznie, gdyż od ilości zaproszeń muszę ustawić godzinę rozpoczęcia kolędy i podać to w niedzielnych ogłoszeniach. Mieszkańców danego rejonu w dniu wyznaczonym w grafiku kolędowym zapraszam do kościoła na g. 1800 na Mszę św. i wspólne nabożeństwo kolędowe. Jeśli akurat danego dnia z jakiejś przyczyny nam nie pasuje, to skorzystajmy w innym stosownym dniu. Proszę też w naczyniu przynieść ze sobą wodę do poświęcenia.