Od niedzieli 25 października br. decyzją Premiera i Ministra Zdrowia został wprowadzony limit wiernych uczestniczących w Mszach św. i nabożeństwach w kościele (także w liturgii pogrzebu). A zatem w strefie czerwonej 1 osoba na 7 m2 ((§ 28 ust. 8 pkt.2  Rozporządzenia Rady Ministrów w  sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z  wystąpieniem stanu epidemii: „zgromadzenia organizowane w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych mogą się odbywać, pod warunkiem, że w przypadku gdy zgromadzenie odbywa się na zewnątrz, uczestnicy przebywają w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie i realizują obowiązek zakrywania ust i nosa”)

Biskup Diecezjalny potwierdził dyspensę od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych Mszach Świętych, dla osób w podeszłym wieku, osób z objawami infekcji oraz osób, które czują obawę przed zarażeniem koronawirusem, której udzielił w dniu 29 maja 2020 r.

Korzystających z udzielonej przez Biskupa Diecezjalnego dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. informuję, żeby nie byli tylko biernymi widzami czy słuchaczami, ale czynnie uczestniczącymi w uczcie Eucharystycznej. A to oznacza, iż osoby takie powinny wszystko wykonywać tak, jakby fizycznie byli obecni w kościele i łączyć się poprzez wspólny śpiew, modlitwy oraz postawy i gesty liturgiczne.

Codziennie o g. 2030 łączmy się we wspólnej domowej modlitwie różańcowej w intencji o zatrzymanie epidemii koronawirusa, w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia. Zachęta, by też codziennie śpiewać suplikacje w tej intencji, jak czynimy to w kościele po każdej Mszy św.

Prośba, by po sąsiedzku solidarnie zainteresować się osobami starszymi i potrzebującymi koniecznej pomocy. Jeśli sami nie możemy pomóc, przekażmy informację telefonicznie, by można było taką konieczną pomoc tym potrzebującym osobom zorganizować.

XXIX niedziela zwykła – 25.10.2020 r.

 1. Wchodzimy w ostatni tydzień października. Wszystkich parafian, a zwłaszcza tych, którzy jeszcze z jakichś powodów nie uczestniczyli w październikowym nabożeństwie, zachęcam i zapraszam do tej modlitwy podczas nabożeństwa w kościele lub w swoich wspólnotach rodzinnych. Pamiętajmy, że w modlitwie jest wielka siła i moc Bożej łaski, którą możemy sobie uprosić za wstawiennictwem Maryi.
 2. W środę w liturgii czcimy Świętych Apostołów Szymona i Judę Tadeusza. Zapatrzeni w ich świadectwo będziemy prosić Boga o silną wiarę. Święty Juda Tadeusz uważany jest za patrona spraw beznadziejnych, wzywajmy go w szczególnych trudnych dla nas potrzebach.
 3. W piątek w parafii św. Trójcy Ksiądz Biskup Diecezjalny kończy w naszym kościerskim dekanacie wizytację kanoniczną. Podczas Mszy św. koncelebrowanej o g. 1800 będziemy polecać miłosierdziu Bożemu wszystkich zmarłych duszpasterzy, który posługiwali w naszych parafiach. Zachęcam, abyście włączyli się do tej modlitwy w swoich rodzinach. Ze względu na tę okoliczność, w piątek różaniec w Lubaniu o g. 1615 i potem zaraz Msza św.
 4. Zbliża się Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny. Porządkując groby bardzo proszę o rzetelną segregację śmieci. W tej trudnej sytuacji pandemii, nowych ograniczeń wiernych w kościołach i innych restrykcji bardzo proszę, żebyśmy w miarę możliwości ograniczyli ilość stawiania zniczy na grobach naszych zmarłych, a potem te zużyte zabierali do pojemników domowych. Proszę zrozumieć, że naszym zmarłym do zbawienia potrzebna jest przede wszystkim modlitwa, a nie tylko przesadna parada zewnętrzna w postaci zniczy i kwiatów. Proszę też mieć na uwadze, że Parafia za wywóz tych śmieci ponosi dosyć wysokie koszty. Sami dobrze wiecie, że ostatnio też wprowadzono podwyżki, więc bardzo proszę o taką solidarność i wyrozumiałość w trosce o dobro wspólnoty parafialnej także w sferze materialnej. Pomyślcie – gdybyśmy zaoszczędzili na wywozie tych śmieci cmentarnych, ile innych inwestycji moglibyśmy zrobić przy naszych kościołach.
 5. W zakrystii po Mszach św. osoby, które pragną mogą składać wypominki roczne i na Mszę św. zbiorową z Funduszu Dnia Zadusznego za naszych zmarłych. Od imienia lub nazwiska po 80,00 zł i na Mszę św. po 20 zł.
 6. Rodziny, którym wygasła rezerwacja grobów, a pragną ją przedłużyć proszę, by to uczyniły wcześniej umawiając się telefonicznie na spotkanie w biurze parafialnym.
 7. W przyszłą niedzielę, 1 listopada przypada uroczystość Wszystkich Świętych. W tym dniu mamy obowiązek uczestniczenia we Mszy Świętej. W tę uroczystość uwielbiamy Boga w Jego świętych – w tych, którzy przeszli przez życie wierni Bogu i Jego przykazaniom. Dla nas są oni drogowskazami na drodze do wieczności. W tym roku wyjątkowo biorąc pod uwagę bezpieczeństwo wiernych oraz przepisy prawa kościelnego i państwowego (§ 28 ust. 8 pkt.2  Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii: „zgromadzenia organizowane w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych mogą się odbywać, pod warunkiem, że w przypadku gdy zgromadzenie odbywa się na zewnątrz, uczestnicy przebywają w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie i realizują obowiązek zakrywania ust i nosa”), a także z zgodnie z zaleceniami Biskupa Pelplińskiego Ryszarda Kasyny porządek liturgiczny w uroczystość Wszystkich Świętych w naszej wspólnocie parafialnej będzie przebiegać następująco: Msze św. będą sprawowane według porządku niedzielnego, czyli w Rekownicy o g. 800 i 1145; w Lubaniu o g. 1000. Nabożeństwo żałobne z modlitwami za zmarłych tylko przy krzyżu na cmentarzu w Rekownicy o g. 1300, w Lubaniu o g. 1530. W przypadku wydania przez organy państwowe nowych przepisów sanitarnych ograniczających dostęp do cmentarzy zastrzega się wprowadzenie pewnych zmian, jeśli chodzi o nabożeństwo na cmentarzu, o czym informacja będzie wcześniej podana.
 8. W poniedziałek, 2 listopada w liturgii wspominamy Wszystkich Wiernych Zmarłych, jest to tzw. Dzień Zaduszny. W naszym kościele tego dnia sprawujemy trzy Msze Święte w następujących godzinach – w Lubaniu o g. 900 i 1800, w Rekownicy o g. 1630. Nie zapominajmy też, że przez osiem pierwszych dni listopada duszom w czyśćcu możemy ofiarować wielki dar – odpust zupełny za pobożne nawiedzenie cmentarza i zmówienie modlitwy w ich intencji oraz spełnienie pozostałych zwykłych warunków, tzn.: stan łaski uświęcającej, brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, przyjęcie Komunii św., odmówienie modlitwy w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego.
 9. Biskup diecezjalny potwierdził dyspensę od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych Mszach Świętych, dla osób w podeszłym wieku, osób z objawami infekcji oraz osób, które czują obawę przed zarażeniem koronawirusem, której udzielił w dniu 29 maja 2020 r.
 10. Penitencjaria Apostolska wydała dekret mówiący o tym, że w tym roku ze względu na stan epidemii odpust zupełny za zmarłych będzie można uzyskać przez cały miesiąc. Pełny tekst dekretu z warunkami jest podany w załączniku: https://www.parafiarekownica.pl/notices/
 11. Z tyłu na stoliku są wyłożone książki – można sobie zabrać za dobrowolną ofiarą. Polecam szczególnie tę o czyśćcu i pomocy duszom czyśćcowym. Ze względu na te wprowadzone ograniczenia zabierzmy też dla tych nieobecnych krewnych i sąsiadów.

XXIX niedziela zwykła – 18.10.2020 r.

 1. Dzisiejsza niedziela w całym Kościele poświęcona jest sprawie misji. Rozpoczyna się Tydzień Misyjny. Modlimy się w intencji misji i misjonarzy zakonnych i świeckich. Prosimy Boga, aby mogli oni skutecznie wypełniać swoje powołanie i nieść Ewangelię ludom i narodom, które wiarę zagubiły albo dotąd Boga nie poznały. To stosowny czas, abyśmy przypomnieli sobie, że do istoty życia Kościoła należy powołanie misyjne. Światowy Dzień Misyjny uświadamia nam też, jak bardzo Kościół jest różnorodny, a przez to rzeczywiście powszechny. To mozaika kultur, ras, języków i zwyczajów. Wielkie dzieło misyjne wspieramy na różne sposoby, dzisiaj także składając ofiary na Papieskie Dzieła Misyjne, za które serdecznie ofiarodawcom dziękuję.
 2. W kalendarzu liturgicznym w dniu 18 października przypada wyparte przez dzisiejszą niedzielę święto Świętego Łukasza Ewangelisty. Jest to dzień modlitw za pracowników służby zdrowia. Pamiętajmy o nich w naszej modlitwie, szczególnie teraz w okresie pandemii, aby nie skupiali się tylko na koronawirusie, ale byli gotowi leczyć na inne choroby i dolegliwości.
 3. Jutro wspominamy męczeńską śmierć bł. ks. Jerzego Popiełuszki.
 4. We wtorek 20 października przypada rocznica konsekracji kościoła św. Jana Pawła II w Lubaniu. Zachęcam i zapraszam do uczestnictwa we Mszy św. i nabożeństwie różańcowym, podczas którego będziemy modlić się za budowniczych i ofiarodawców tej świątyni. Bezpośrednio po nabożeństwie różańcowym spotkanie dla wszystkich ministrantów.
 5. W środę w Lubaniu od g. 1800 do 1900 będzie okazja do spowiedzi św. przed naszym odpustem. Zachęcam i zapraszam szczególnie teraz w tym niepewnym i trudnym czasie, kiedy znowu są wprowadzane obostrzenia i ograniczenia sanitarne, abyśmy w każdej sytuacji naszego życia byli przygotowani na spotkanie z Panem w bramach wieczności.
 6. W czwartek 22 października zapraszam do Lubania na odpust ku czci św. Jana Pawła II. O g. 1700 sumę odpustową będzie sprawować w naszych intencjach wikariusz biskupi – ks. prał. Marian Szczepiński.
 7. Matka Boża w swych objawieniach zawsze wskazywała na różaniec, jako mistyczną broń i narzędzie Bożych zwycięstw. Jako chrześcijanie nie walczymy mieczem, ale modlitwą i to szczególnie modlitwą różańcową. Zapraszam do uczestnictwa w tych nabożeństwach w kościele oraz w naszych wspólnotach rodzinnych.
 8. Trwamy w 9-cio dniowej nowennie życia prosząc Boga za wstawiennictwem św. Jana Pawła II o światło Ducha Świętego dla Sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy 22 października mają rozważyć zasadność przesłanki eugenicznej. Teksty modlitw są codziennie podawane na kanale YouTube “Miłujcie się!” (https://www.youtube.com/channel/UCwWTGCtWoZrmlHY1MW0pjVA)Niech temat ochrony życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci nie będzie dla nas katolików sprawą obojętną.
 9. Ministranci przy wyjściu z kościoła rozdają kartki na wypominki roczne za naszych zmarłych. Po wypełnieniu ich w domu będzie można składać od środy w zakrystii.
 10. Z tyłu na stoliku są wyłożone książki – można sobie zabrać za dobrowolną ofiarą.
 11. Zbliża się Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny. Porządkując groby bardzo proszę o rzetelną segregację śmieci. W tej trudnej sytuacji pandemii, nowych ograniczeń wiernych w kościołach i innych restrykcji bardzo proszę, żebyśmy w miarę możliwości ograniczyli ilość stawiania zniczy na grobach naszych zmarłych, a potem te zużyte zabierali do pojemników domowych. Proszę zrozumieć, że naszym zmarłym do zbawienia potrzebna jest przede wszystkim modlitwa, a nie tylko przesadna parada zewnętrzna w postaci zniczy i kwiatów. Proszę zrozumieć, że Parafia za wywóz tych śmieci ponosi dosyć wysokie koszty. Więc bardzo proszę o taką solidarność i wyrozumiałość w trosce o dobro wspólnoty parafialnej także w sferze materialnej.
 12. Osoby, które zainteresowały się internetowymi rekolekcjami ODDANIE33 mogą swobodnie w dowolnym czasie je rozpocząć i po ich zakończeniu w dniu 8 grudnia złożyć swój Akt poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi. Wszystkie materiały tych rekolekcji będą jeszcze dostępne na naszej stronie internetowej do I niedzieli Adwentu, a także na kanale YouTube „Miłujcie się!”