UROCZYSTOŚCI RELIGIJNE

Zgodnie z nowym rozporządzeniem Rady Ministrów (z dnia 11 czerwca 2021 r. Dz.U. poz. 1054) w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii:

„10a. Od dnia 13 czerwca 2021 r. do dnia 25 czerwca 2021 r. zgromadzenia organizowane w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych mogą się odbywać, pod warunkiem, że w przypadku gdy zgromadzenie odbywa się:

 • w budynkach i innych obiektach kultu religijnego, znajduje się w nich, przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m, nie więcej uczestników niż 50% obłożenia budynku lub innego obiektu kultu religijnego, oprócz osób sprawujących kult religijny lub osób dokonujących pochowania, lub osób zatrudnionych przez  zakład   lub  dom   pogrzebowy    w    przypadku   pogrzebu oraz że uczestnicy realizują nakaz zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 25 ust. 1, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny;
 • na zewnątrz, uczestnicy przebywają w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie.

10b. Od dnia 26 czerwca 2021 r. do dnia 31 sierpnia 2021 r. zgromadzenia organizowane w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych mogą
się odbywać, pod warunkiem, że w przypadku gdy zgromadzenie odbywa się:

1) w budynkach i innych obiektach kultu religijnego, znajduje się w nich, przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m, nie więcej uczestników niż 75% obłożenia budynku lub innego obiektu kultu religijnego, oprócz osób sprawujących kult religijny lub osób dokonujących pochowania, lub osób zatrudnionych przez zakład lub dom pogrzebowy w przypadku pogrzebu oraz że uczestnicy realizują nakaz zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 25 ust. 1, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny;

2) na zewnątrz, uczestnicy przebywają w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie.” Do limitów nie wlicza się osób w pełni zaszczepionych.

Szczegóły na stronie Ministerstwa Zdrowia: https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia).

Biskupi zgromadzeni na 389. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski podjęli jednogłośną decyzję o zniesieniu dyspens od uczestnictwa w niedzielnej Mszy świętej oraz w święta nakazane. Dyspensy zostaną zniesione z dniem 20 czerwca br. Tym samym od niedzieli 20 czerwca kończymy transmisje Mszy św. z kościoła św. Jana Pawła II z Lubania.

Biorąc pod uwagę zniesienie przez władze państwowe części ograniczeń, dotyczących liczby uczestników zgromadzeń religijnych oraz decyzję biskupów polskich zgromadzonych 11 czerwca 2021 r. na Zebraniu Plenarnym KEP, biskup pelpliński Ryszard Kasyna z dniem 23 czerwca 2021 r. odwołał dyspensę, udzieloną 29 maja 2020 r. od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych Mszach Świętych dla osób w podeszłym wieku, osób z objawami infekcji oraz osób, które czują obawę przed zarażeniem koronawirusem.

Codziennie w dogodnym dla siebie czasie łączmy się we wspólnej domowej modlitwie różańcowej w intencji o zatrzymanie epidemii koronawirusa, w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia. Zachęta, by też codziennie śpiewać suplikacje w tej intencji, jak czynimy to w kościele po każdej Mszy św.

Prośba, by po sąsiedzku solidarnie zainteresować się osobami starszymi i potrzebującymi koniecznej pomocy. Jeśli sami nie możemy pomóc, przekażmy informację telefonicznie, by można było taką konieczną pomoc tym potrzebującym osobom zorganizować. Dla Seniorów Rząd przygotował pakiet wsparcia w trudnej sytuacji – pomóżmy im jednak załatwić formalności z tym związane.

XXIV niedziela zwykła – 12.09.2021 r.

 1. Dzisiaj rozpoczynamy w Kościele w Polsce Tydzień Wychowania i kwartalne dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców. Chodzi o wielkie dzieło kształtowania przyszłych pokoleń, ich świata wartości, postaw życiowych, które będą je wyróżniały w codzienności. Niech to będzie nie tylko czas szczególnej modlitwy, lecz także okazja do refleksji, jakie dajemy swoim dzieciom świadectwo życia. Nie wolno nam bowiem zapomnieć, że to właśnie świadectwo jest wsparciem lub degradacją procesu wychowania, nad którym trudzą się rodzice i wychowawcy.
 2. Składam serdeczne podziękowanie za złożone dziś ofiary na cele parafialne. To dzięki waszemu wsparciu i ofiarności parafia może funkcjonować, a też możemy na bieżąco wykonywać niezbędne prace remontowe świątyni i jej otoczenia. W każdą niedzielę modlimy się za wszystkich parafian i dobrodziejów. Niech Bóg wynagrodzi wam, drodzy parafianie, waszą hojności i otwartość oraz gotowość do pomocy.
 3. W poniedziałek w 13tym dniu miesiąca zapraszam do Rekownicy na Mszę św. i nabożeństwo fatimskie. Bezpośrednio po tym nabożeństwie spotkanie dla rodziców dzieci chodzących do szkoły podstawowej z wszystkich pozostałych klas, którzy nie byli wcześniej na spotkaniach grupowych, które już się odbyły.
 4. We wtorek 14 września święto Podwyższenia Krzyża świętego. Krzyż to znak zbawienia – znak mojej wiary. W Kościerzynie odpust – suma o g. 1100.
 5. 17 września będziemy obchodzili rocznicę napaści Związku Sowieckiego na Polskę w 1939 r. Pamiętajmy o tej tragicznej karcie historii i módlmy się za wszystkich poległych na Wschodzie w obronie ojczyzny.
 6. Egzamin dla kandydatów do bierzmowania odbędzie się w biurze parafialnym w Rekownicy w następującym porządku: we wtorek od g. 1600 do 1800; w środę od g. 1600 do 1700 i czwartek od g. 1600 do Mszy św. i po niej dla wszystkich pozostałych.
 7. W piątek w Lubaniu o g. 1700 spotkanie dla służb porządkowych, zaś o g. 1800 dla wszystkich ministrantów z obu kościołów. Po Mszy św. spotkanie dla opiekunów grup kandydatów do bierzmowania.
 8. W sobotę 18 września święto patrona dzieci i młodzieży – św. Stanisława Kostki. Podczas Mszy św. w Lubaniu o g. 1900 kandydaci do bierzmowania złożą swoje deklaracje. Dlatego serdecznie zapraszam tę młodzież oraz ich rodziców.
 9. W sobotę w Kościerzynie odpust Matki Bożej Bolesnej – procesja wyruszy sprzed klasztoru o g. 1145, a suma na placu pod przewodnictwem biskupa Arkadiusza Okroja rozpocznie się o g. 1200. Kustosz sanktuarium szczególnie zaprasza wszystkie róże różańcowe.
 10. W przyszłą niedzielę w Lubaniu Diecezjalne i Gminne Święto dziękczynienia za plony połączone z XXIII Kaszubską Jesienią Rolniczą. Msza św. dożynkowa pod przewodnictwem biskupa diecezjalnego Ryszarda Kasyny o g. 1100. W związku z tym w Rekownicy Msza św. będzie tylko o g. 800.

XXIII niedziela zwykła – 05.09.2021 r.

 1. Dziś na Jasnej Górze odbywa się ogólnopolskie Święto Dziękczynienia za plony. Łączmy się duchowo z wszystkimi rolnikami – pielgrzymami, którzy zgromadzili się u naszej Matki i Królowej Polski w Częstochowie.
 2. W dzisiejszą niedzielę we wszystkich wspólnotach parafialnych w Polsce przeżywamy dzień solidarności z narodem Afgańskim. Wspieramy ich naszą modlitwą, ale także pragniemy nieść pomoc materialną uchodźcom dotkniętym tragedią wojny. Dlatego przed kościołem nasz Parafialny Zespół Caritas prowadzi zbiórkę ofiar do puszek na ten cel. Środki zostaną przeznaczone na długofalowe wsparcie działań Caritas na rzecz migrantów i uchodźców, zarówno w Polsce jak i za granicą. We współpracy z Caritas w Pakistanie, kraju, w którym znajduje się największa grupa uchodźców z Afganistanu, rozpocznie się trzymiesięczna interwencja humanitarna natychmiastowej pomocy dla około 1500 rodzin.
 3. Wychowanie religijne jest naszym wspólnym obowiązkiem. Oczywiście pierwszymi wychowawcami są zawsze rodzice. Chodzi o rozwój intelektualny dzieci i ich rozwój duchowy ku świętości. Dlatego zapraszam na następujące spotkania: w poniedziałek w Rekownicy po Mszy św. rodziców dzieci przygotowujących się do Iszej Komunii św., zaś we wtorek w Lubaniu na g. 1800 rodziców, którzy pragną zapisać swoje dziecko na parafialną katechezę przygotowującą do Iszej komunii św., czyli tych dzieci, które rozpoczynają naukę w II klasie szkoły podstawowej. Spotkanie rodziców dzieci z wszystkich pozostałych klas szkoły podstawowej odbędzie się w Rekownicy w poniedziałek 13 września po Mszy św.
 4. W środę 8 września święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Duchowość naszego narodu jest przeniknięta duchowością maryjną, która zawsze ukierunkowuje nas na Boga. W naszej tradycji to święto jest nazywane świętem Matki Bożej Siewnej, bo tego właśnie dnia prosimy o błogosławieństwo Boże dla przyszłych plonów, żeby nasza ziemia przyniosła chleb. Po Mszy św. sprawowanej tylko w Lubaniu o g. 1830 błogosławieństwo ziarna pod nowe zasiewy.
 5. W środę i piątek Msza św. w Lubaniu o g. 1830. Biuro w tym tygodniu będzie nieczynne.
 6. Za tydzień w drugą niedzielę miesiąca taca na potrzeby inwestycyjne parafii. Jednocześnie informuję, że w ostatnim czasie dokonaliśmy remontu zaplecza w kościele w Lubaniu i odnowiliśmy krzyż misyjny, a w najbliższym czasie przystąpimy do kontynuacji wymiany kolejnych drzwi kościoła w Lubaniu oraz w Rekownicy wymiany uszkodzonych belek pod dachem, wynikiem czego są widoczne zacieki na ścianie. Dzięki waszemu wsparciu i pomocy osobistej nasze świątynie i ich otoczenie na miarę możliwości są zadbane. Niech Bóg wynagrodzi waszą hojność i otwartość oraz gotowość do pomocy.
 7. Dyrektor MIVA POLSKA – ks. Jerzy Kraśnicki serdecznie dziękuje wszystkim ofiarodawcom za złożone i przekazane ofiary na środki transportu dla misjonarzy w ramach akcji „jeden grosz za jeden szczęśliwie przejechany kilometr”.

XXII niedziela zwykła – 29.08.2021 r.

 1. Czas urlopów i wakacji, który się kończy, był dla wielu z nas okazją do pogłębienia więzi z Bogiem, szukania i rozpoznawania znaków Jego obecności i błogosławieństwa. Wszystkim powracającym do swych domów życzę spokojnego i bezpiecznego powrotu.
 2. Dziś na korcie w Lubaniu o g. 1600 rozpocznie się Piknik Ekologiczny i XXII turniej koszykówki amatorskiej “O Puchar Proboszcza Parafii Rekownica”. W turnieju koszykówki prawo startu mają wszyscy chętni, którzy  nie są czynnymi zawodnikami ligowych klubów sportowych. Warunkiem uczestnictwa jest ukończenie 16 lat. Zgłoszenia będą przyjmowane na miejscu, a regulamin jest podany na stronie www.nowakarczma.pl. Ponadto na pikniku będą gry, zabawy oraz wspólny poczęstunek i ognisko. Wraz z GOKSiR w Nowej Karczmie serdecznie zapraszamy zawodników, kibiców i rodziny z dziećmi.
 3. We wtorek 31 sierpnia będziemy obchodzić 41. rocznicę podpisania porozumień sierpniowych, które zakończyły strajki i rozpoczęły proces przebudowy naszego państwa. Żyliśmy ideałami solidarności, prawdy, wolności. Dziś warto zadać sobie pytanie, co w naszych sercach zostało z etosu Solidarności tamtych lat?
 4. W środę będziemy obchodzić 82. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Pamiętajmy w modlitwie szczególnie o tych, którzy oddali życie w obronie ojczyzny na wszystkich frontach. Otoczmy modlitwą także tych, którzy po jej zakończeniu walczyli o suwerenność i niepodległość Polski i złożyli ofiarę swojego życia jako więźniowie polityczni, a których próbowano i nadal niektórzy próbują wymazać z historii.
 5. 1 września rozpocznie się nowy rok szkolny. Dzieciom i młodzieży życzę wiele zapału i wytrwałości w zdobywaniu wiedzy, kształtowaniu dojrzałych postaw, a czcigodnym nauczycielom, katechetom i wychowawcom dużo siły i mocy Ducha Świętego, potrzebnego w procesie kształtowania dzieci i młodzieży. Msza Święta, ze szczególną prośbą o błogosławieństwo w nowym roku szkolnym, asystencję Ducha Świętego na czas edukacji i wszelkie potrzebne łaski dla wychowawców, nauczycieli, rodziców oraz wszystkich uczniów będzie sprawowana w Lubaniu o g. 900. Abyśmy mogli w pełni uczestniczyć w Eucharystii zachęcam i zapraszam do skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania. Taka okazja będzie w Rekownicy w poniedziałek od g. 1630 i po Mszy św. do g. 1830; w Lubaniu we wtorek od g. 1800 i po Mszy św. do g. 2015. Będzie to jednocześnie spowiedź na okoliczność Igo piątku.
 6. Wraz z początkiem roku szkolnego zapraszam rodziców na spotkania organizacyjne. I tak w czwartek w Rekownicy po Mszy św. spotkanie dla rodziców kandydatów do bierzmowania, w przyszły poniedziałek w Rekownicy po Mszy św. dla rodziców dzieci przygotowujących się do Iszej Komunii św., zaś w przyszły wtorek w Lubaniu o g. 1800 dla rodziców, którzy pragną zapisać swoje dziecko na parafialną katechezę przygotowującą do Iszej komunii św., czyli tych dzieci, które rozpoczynają naukę w II klasie szkoły podstawowej.
 7. W pierwszy czwartek miesiąca będziemy się modlić w intencji powołań kapłańskich i zakonnych. Bardzo serdecznie też zachęcam i zapraszam chłopców, którzy byli przyjęci rok i dwa lata temu, by zechcieli w grupie kandydatów przygotować się do obowiązków ministrantów i służyć przy ołtarzu Pana Jezusa. Chętnych i zainteresowanych proszę o zgłoszenie się w czwartek lub w piątek po Mszy św.
 8. W pierwszy piątek miesiąca pragniemy wynagrodzić Sercu Pana Jezusa za nasze grzechy i nieprawidłowości. Okazja do spowiedzi św. pierwszopiątkowej w Rekownicy w czwartek, w Lubaniu w piątek pół godziny przed Mszą św.
 9. Odwiedziny chorych z posługą sakramentalną w piątek od g. 800 – proszę ich zgłosić najpóźniej do czwartku.
 10. W piątek bezpośrednio po Mszy św. w Lubaniu spotkanie dla kandydatów do bierzmowania.
 11. W sobotę czcimy Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny. Pół godziny przed Mszą św. indywidualna adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi św.
 12. Rolników i ich rodziny zachęcam do wzięcia udziału w Ogólnopolskiej Pielgrzymce i Święcie Dziękczynienia za plony. Uroczystości rozpoczną się na Jasnej Górze w sobotę 4 września o g. 1900 Mszą św. w bazylice jasnogórskiej, a zakończą się w niedzielę 5 września Mszą św. dziękczynną o g. 1100 na szczycie. Uroczystość centralna będzie transmitowana przez TVP1 i Polonię.