II niedziela Wlk. Postu – 17.03.2019 r.

 1. Wydarzenia z Góry Przemienienia są zapowiedzią ostatecznego objawienia chwały Chrystusa. Zanim jednak staniemy się na nowo świadkami zwycięstwa Chrystusa nad grzechem i śmiercią, musimy oczyścić nasze serca przez post, modlitwę i jałmużnę.
 2. Dzisiejsza niedziela Ad Gentes to Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. Uczyńmy osobisty, duchowy wysiłek, wspierając dzieło głoszenia Ewangelii aż po krańce ziemi. Przed kościołem są zbierane ofiary do puszek na wsparcie dzieł podejmowanych przez misjonarzy.
 3. Zachęcam do udziału w Drodze krzyżowej odprawianej w piątki w Rekownicy o g. 1700, w Lubaniu o g. 1830 oraz Gorzkich żalach w niedzielę w Rekownicy po sumie, w Lubaniu o g. 1600. Przypominam, że za każdorazowe pobożne odprawienie Drogi krzyżowej przy 14 stacjach oraz za udział w Gorzkich żalach i po spełnieniu zwyczajnych warunków można uzyskać łaskę odpustu. Ofiary zbierane podczas nabożeństwa Drogi krzyżowej zostaną przeznaczone jako nasz wielkopostny dar dla rodziny poszkodowanej w grudniowym pożarze, która straciła wtedy swój dom i cały dobytek.
 4. Rozpoczynamy dziś w naszej wspólnocie parafialnej rekolekcje wielkopostne. Postarajmy się uczestniczyć w tych duchowych ćwiczeniach podczas wysłuchania nauk rekolekcyjnych, które będzie głosił dla nas w imieniu Chrystusa Pana ks. Zbigniew Paweł Maciejewski – proboszcz parafii św. Trójcy w Winnicy na Mazowszu. Niech będzie to dla każdego z nas owocny czas na refleksję nad swoim życiem i dobre przygotowanie do spowiedzi sakramentalnej oraz zbliżenie się do Chrystusa Zmartwychwstałego. Szczegółowy plan rekolekcji parafialnych jest następujący: /załącznik/. Ten plan jest dostępny na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej, a ci którzy nie mają go jeszcze w domu, niech zabiorą przy wyjściu z kościoła. Zachęćmy też naszych braci i siostry, którzy z różnych przyczyn gdzieś się pogubili i oddalili od wspólnoty Kościoła. Jutro także swoje rekolekcje zaczynają uczniowie ze szkoły w Lubaniu według programu uzgodnionego z Dyrekcją szkoły. Ofiary składane w dniach rekolekcji są przeznaczone na potrzeby księdza rekolekcjonisty.
 5. We wtorek 19 marca przypada uroczystość Świętego Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, patrona Kościoła.
 6. W czwartek ze względu na duszpasterską konferencję kapłanów w Pelplinie, Msza św. w Lubaniu będzie o g. 2000.
 7. W minionym tygodniu w wieku 78 lat zmarł ks. Jerzy Krygier – emerytowany proboszcz z parafii Rajkowy oraz w wieku 57 lat mój kolega kursowy ks. Andrzej Szauer, dawniejszy proboszcz parafii Szczuka w diec. toruńskiej.

 

I niedziela Wlk. Postu10.03.2019 r.

 1. W pierwszą niedzielę Wielkiego Postu Kościół stawia przed nami Chrystusa przebywającego przez czterdzieści dni na pustyni i kuszonego przez szatana. Rozpoczęty okres postu jest dla nas czasem duchowego wysiłku i zmagania. Niech u progu Wielkiego Postu towarzyszy nam duch pokuty i pragnienie przemiany serc, o co w tych dniach modlimy się z całym Kościołem.
 2. Wyjątkowy charakter Wielkiego Postu wyraźmy poprzez nasz udział w nabożeństwach pasyjnych, na które serdecznie wszystkich zapraszam. Nabożeństwo Drogi krzyżowej w piątki w Rekownicy o g. 1700, w Lubaniu o g. 1830 i potem Msza św. Gorzkie żale w niedziele w Rekownicy po sumie, w Lubaniu z rozważaniem pasyjnym o g. 1600.
 3. Zachęcam wiernych do korzystania z możliwości uzyskania łaski odpustu za pobożne odprawienie nabożeństwa Drogi krzyżowej. Odpust zupełny można uzyskać po spełnieniu zwyczajnych warunków oraz rozważając męką Chrystusa przy 14 stacjach Drogi krzyżowej.
 4. Wszystkim ofiarodawcom składam serdeczne podziękowanie za dzisiejszą tacę na cele parafialne. Na dzień dzisiejszy jesteśmy po pomiarach okien i pierwsza partia na wymianę jest już zamówiona.
 5. W piątek w wieku 59 lat Bóg odwołał do wieczności śp. Czesława Krużyckiego z Grabówka. Jego pogrzeb będzie we wtorek w Rekownicy o g. 1100. Rodzina zaprasza na różaniec do kościoła w Rekownicy na g. 1900.
 6. W środę 13 marca przypada 6. rocznica wyboru papieża Franciszka. Posługę Ojca Świętego otoczymy naszą osobistą modlitwą.
 7. Ze względu na mój wyjazd związany z posługą w Duszpasterstwie Rolników na czas mojej nieobecności zastępować mnie będzie Ks. proboszcz z Wielkiego Klincza. Biuro parafialne w tym tygodniu jest nieczynne.
 8. W przyszłą niedzielę w naszej wspólnocie parafialnej rozpoczniemy rekolekcje wielkopostne, a od przyszłego poniedziałki także dla dzieci i młodzieży chodzących do szkoły w Lubaniu. Nauki rekolekcyjne będzie głosić w tym roku Ks. Zbigniew Paweł Maciejewski – proboszcz parafii św. Trójcy w Winnicy na Mazowszu. Ofiary składane podczas dni rekolekcyjnych zostaną przeznaczone na potrzeby księdza rekolekcjonisty. Zaplanujmy sobie ten czas, by wysłuchać przynajmniej trzech nauk rekolekcyjnych, a nie tylko uczestniczyć w dniu spowiedzi wielkanocnej. To właśnie nauki rekolekcyjne mają pobudzić nasze sumienia, byśmy potem dobrze przygotowali się do spowiedzi i radosnego przeżywania świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Wychodząc z kościoła zabierzmy z sobą ulotkę z programem, zapoznajmy się z jej treścią, a także przekażmy naszym sąsiadom, a szczególnie tym, których rzadko widzimy w kościele. Bądźmy apostołami i zachęćmy ich, aby też zechcieli tu przyjść. Zobacz – kolejna śmierć i pogrzeb młodego naszego parafianina. Warto pomyśleć o dobrym przygotowaniu się na spotkanie z Panem w bramach wieczności. Ku temu m.in. służą rekolekcje.
 9. Za tydzień przypada niedziela Ad gentes – Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. Po każdej Mszy św. przed kościołem zbiórka ofiar na misje.
 10. Zachęcam do lektury prasy katolickiej. Na progu Wielkiego Postu szczególnie polecam „Pielgrzyma” oraz czasopismo „Miłujcie się”, które młodzież rozdaje przed kościołem.