VI niedziela zwykła – 16.02.2020 r.

 1. Każda niedziela jest wyjątkową okazją do dojrzewania naszej wiary, do pogłębiania i zacieśniania naszej osobistej relacji z Panem Bogiem. Jakże jest ważne, aby w tym procesie brała udział każda nasza rodzina i cała wspólnota parafialna. Pozwólmy Panu Jezusowi przemieniać nasze życie. Powierzajmy Mu trudy minionego tygodnia i nadzieje nadchodzących dni. Niech On działa w naszych sercach, wówczas codzienność wypełni się dobrem.
 2. Zgodnie z zarządzeniem Księdza Biskupa Diecezjalnego dzisiejsza kolekta zostaje przeznaczona na potrzeby remontu Wyższego Seminarium Duchownego oraz innych obiektów w Pelplinie.
 3. W sobotę, 22 lutego, w kalendarzu liturgicznym przypada święto Katedry Świętego Piotra Apostoła. Już od IV wieku wierni Rzymu obchodzili pamiątkę założenia gminy chrześcijańskiej i obrania Wiecznego Miasta przez Świętego Piotra Apostoła na stolicę Kościoła Chrystusowego. Symbolem władzy Piotrowej stała się potężna bazylika, wzniesiona w XVII wieku nad grobem pierwszego biskupa Rzymu. Pamiętajmy w naszych modlitwach o papieżu Franciszku. Naszym obowiązkiem jest wspierać jego pasterską posługę w niesieniu Ewangelii wszystkim narodom.
 4. W sobotę w Rekownicy o g. 900 katecheza dla kandydatów do bierzmowania.
 5. W przyszłą niedzielę gościć będziemy w naszej wspólnocie parafialnej Siostry Miłosierdzia ze Zgromadzenia św. Wincentego a Paulo, które przybędą z misją propagowania Cudownego Medalika. W związku z tym zachęcam do nabycia u Sióstr Cudownego Medalika.
 6. W ostatnią niedzielę lutego, rozpocznie się 53. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Szczególną modlitwą ogarnijmy wszystkich dotkniętych tym nałogiem oraz ich rodziny.
 7. Za tydzień niedziela zapustna kończąca czas karnawału. Bezpośrednio po Mszy św. w Lubaniu oraz w Rekownicy po sumie wystawienie Najśw. Sakramentu. Zakończenie adoracji w Lubaniu o g. 1500, w Rekownicy o g. 1515.
 8. W niedzielę 23 lutego serdecznie zapraszam do plebanii na g. 1600 na spotkanie Radę Duszpasterską.
 9. Urząd Gminy w Nowej karczmie i GOKSiR oraz Unisławskie Towarzystwo Historyczne i Fundacja Kulturalne Pomorze zapraszają w dniu dzisiejszym na film SZPĘGAWSK 1939, mówiący o zbrodni pomorskiej. Projekcja filmu odbędzie się o g. 1600 w sali GOKSiRu w Nowej Karczmie.

V niedziela zwykła – 09.02.2020 r.

 1. Dziś na Eucharystii gromadzi nas Chrystus w piątą niedzielę w ciągu roku liturgicznego. Pamiętajmy, że nikt z nas ani cała nasza wspólnota parafialna nie jest w stanie pogłębić swojej więzi z Panem Bogiem bez Eucharystii. Dopiero karmiąc się prawdziwą Miłością, każdy chrześcijanin uczy się ofiarnego życia.
 2. Składam serdeczne podziękowanie za dzisiejszą tacę z przeznaczeniem na potrzeby inwestycyjne naszej parafii.
 3. Dziś w plebanii o g. 1600 spotkanie dla Rady Ekonomicznej, na które serdecznie zapraszam.
 4. We wtorek, 11 lutego, przypada liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes. Dokładnie tego dnia w 1858 roku, cztery lata po ogłoszeniu dogmatu o Niepokalanym Poczęciu, Matka Najświętsza objawiła się ubogiej pasterce, Bernadecie Soubirous w Grocie Massabielskiej. Wzywała do modlitwy oraz pokuty. Lourdes zasłynęło z licznych nawróceń i uzdrowień, stając się w krótkim czasie centrum kultu maryjnego we Francji. Dziś do Lourdes przybywają chorzy pielgrzymi z całego świata.
 5. Święto Matki Bożej z Lourdes łączymy z obchodami Światowego Dnia Chorego. Mamy więc szczególną okazję do pogłębienia postawy wrażliwości, refleksji i czynnego działania wobec cierpiących i chorych. Pamiętajmy o nich w naszych modlitwach.
 6. W piątek, 14 lutego, obchodzimy święto Świętych Cyryla i Metodego – Patronów Europy. Żyli w IX wieku, pochodzili z miasta Saloniki w cesarstwie bizantyńskim. Znali wiele języków, dzięki czemu podjęli wiele udanych wypraw misyjnych, m.in. do Bułgarii i na Morawy. Wprowadzili do liturgii język słowiański, pisany przystosowanym alfabetem greckim, używany w Kościołach wschodnich do dziś. Cyryl przetłumaczył na ten język Pismo Święte. W 1980 roku papież Jan Paweł II ogłosił Świętych Cyryla i Metodego współpatronami Europy.
 7. W święto Cyryla i Metodego modlimy się za narody słowiańskie. Pamiętajmy, że Kościół jest jeden, choć od wieków gromadzi różne narody, tradycje i obrządki. Jako chrześcijanie jesteśmy budowniczymi jedności, choćby poprzez codziennie kierowaną do Pana Boga prośbę o pokój na świecie, ład moralny, o zgodę między narodami i swobodę głoszenia Chrystusowej Ewangelii.
 8. Tego samego dnia tradycja wspomina Świętego Walentego, kapłana rzymskiego, który w 269 roku poniósł śmierć męczeńską, gdyż mimo tortur nie chciał wyrzec się Chrystusa. Wspominany jest jako m.in. patron zakochanych. Niech to będzie okazja także do modlitwy, podziękowania Panu Bogu za miłość, którą nas obdarzył, i za bliskich, którzy nas kochają. Pamiętajmy też o narzeczonych z naszej wspólnoty parafialnej i prośmy, aby ich wzajemna miłość umacniała się i aby z Bogiem weszli na wspólną drogę życia małżeńskiego.
 9. W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. Michała Ciemińskiego z Puca i śp. Stanisława Karpińskiego z Lubania.
 10. Zgodnie z zarządzeniem Księdza Biskupa Diecezjalnego, w przyszłą niedzielę kolekta na potrzeby remontów Wyższego Seminarium Duchownego i innych obiektów sakralnych w Pelplinie.