UROCZYSTOŚCI RELIGIJNE

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów (z dnia 27 września 2021 r. Dz.U.2021.1754 z dnia 2021.09.28, a także Dz.U. z 2021 poz. 861 ze zmianami) w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii:

10b. Od dnia 26 czerwca 2021 r. do dnia dnia 30 listopada 2021 r. zgromadzenia organizowane w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych mogą
się odbywać, pod warunkiem, że w przypadku gdy zgromadzenie odbywa się:

1) w budynkach i innych obiektach kultu religijnego, znajduje się w nich, przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m, nie więcej uczestników niż 75% obłożenia budynku lub innego obiektu kultu religijnego, oprócz osób sprawujących kult religijny lub osób dokonujących pochowania, lub osób zatrudnionych przez zakład lub dom pogrzebowy w przypadku pogrzebu oraz że uczestnicy realizują nakaz zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 25 ust. 1, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny;

2) na zewnątrz, uczestnicy przebywają w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie.” Do limitów nie wlicza się osób w pełni zaszczepionych.

Szczegóły na stronie Ministerstwa Zdrowia: https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia).

Codziennie w dogodnym dla siebie czasie łączmy się we wspólnej domowej modlitwie różańcowej w intencji o zatrzymanie epidemii koronawirusa, w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia. Zachęta, by też codziennie śpiewać suplikacje w tej intencji, jak czynimy to w kościele po każdej Mszy św.

Prośba, by po sąsiedzku solidarnie zainteresować się osobami starszymi i potrzebującymi koniecznej pomocy. Jeśli sami nie możemy pomóc, przekażmy informację telefonicznie, by można było taką konieczną pomoc tym potrzebującym osobom zorganizować. Dla Seniorów Rząd przygotował pakiet wsparcia w trudnej sytuacji – pomóżmy im jednak załatwić formalności z tym związane.

I Adwentu – 28.11.2021 r.

 1. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy Adwent, czas radosnego oczekiwania i przygotowania na przyjście Chrystusa. W pierwszej części (do 16 grudnia) będziemy pochylać się nad tajemnicą powtórnego przyjścia Pana na końcu czasów. Druga część (od 17 do 24 grudnia) będzie stanowić bezpośrednie przygotowanie do celebrowania pamiątki pierwszego przyjścia Chrystusa na ziemię – na uroczystość Narodzenia Pańskiego. Wykorzystajmy dobrze ten czas na słuchanie słowa Bożego oraz wchodzenie w tajemnicę bliskości Boga, który przychodzi jako Emmanuel – Bóg z nami.
 2. Adwent rozpoczyna nowy rok liturgiczny i duszpasterski. Trwamy w realizacji programu duszpasterskiego poświęconego tajemnicy Eucharystii, zatytułowanego „Eucharystia daje życie”. W trzecim już roku pracy duszpasterskiej będziemy pochylać się nad tematem „Posłani w pokoju Chrystusa”. Mottem biblijnym będą słowa zaczerpnięte z Ewangelii św. Jana: „…ten kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie” (J 6,57).
 3. W czasie adwentowego oczekiwania zapraszam serdecznie wszystkich na Msze Święte roratne; szczególne zaproszenie kieruję do dzieci i młodzieży. W naszej wspólnocie będą one celebrowane codziennie w Rekownicy o g. 1700, w Lubaniu o g. 1900. Proszę wszystkich – starszych, młodzież i dzieci, aby na roraty przychodzić z zapalonymi lampionami i z tym światłem w dłoniach oczekiwać przyjścia Pana.
 4. Małżeństwa uczestniczące w internetowych rekolekcjach RODZINA33 zapraszam wraz z dziećmi dziś na g. 1600 do kościoła w Lubaniu na wspólną modlitwę i podsumowanie tygodnia.
 5. We wtorek, 30 listopada, przypada liturgiczne święto Świętego Andrzeja Apostoła, pierwszego z powołanych Dwunastu.
 6. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. Okazja do spowiedzi św. pierwszopiątkowej będzie w czwartek w Rekownicy od g. 1600, w Lubaniu przed i po roratach. Chorych z posługą sakramentalną odwiedzę w piątek od g. 800.
 7. W sobotę, 4 grudnia, przypada liturgiczne wspomnienie św. Barbary, patronki górników. Jest to także Dzień Modlitw w Intencji Bezrobotnych. W czasie Mszy św. będziemy polecać wszystkich zmagających się z brakiem pracy i wypraszać im Bożą opiekę.
 8. Katecheza kandydatów do bierzmowania w tym tygodniu w piątek bezpośrednio po roratach w Rekownicy i w Lubaniu.
 9. Pobłogosławiony dziś opłatek na stół wigilijny można nabywać po Mszach św. w zakrystii, zaś PZC rozprowadza świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom – małe po 10 zł i duże po 15 zł. Informuję także, że PZCaritas w ramach swej działalności pragnie przygotować na Boże Narodzenie paczki dla osób będących w trudnej sytuacji. Caritas na takie i inne akcje charytatywne potrzebuje środków materialnych. Więc pomyślmy o tym i pomóżmy wesprzeć tę działalność naszego Parafialnego Caritasu. Można to uczynić wpłacając datki bezpośrednio na konto PZCaritas, które jest podane na naszej stronie internetowej – proszę nie mylić z kontem parafialnym.
 10. W zakrystii można też nabyć kalendarze na przyszły rok po 5 i 10 zł.
 11. W przyszłą niedzielę obchodzić będziemy Dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie. Przed kościołem na ten cel będzie prowadzona zbiórka ofiar do puszek.
 12. W minionym tygodniu odeszła do domu Ojca śp. Jadwiga Labuda z Lubania – polecajmy jej duszę w modlitwie Bożemu miłosierdziu.
 13. Narzeczonych, którzy pragną zawrzeć sakramentalny związek małżeński informuję, że minimum na rok przed planowaną datą ślubu należy zgłosić się w kancelarii parafialnej.
 14. Od jutra wraz ze zmianą godzin Mszy św. w tygodniu, biuro parafialne będzie czynne w poniedziałki i czwartki po Mszy św. W dobie pandemii proszę wcześniej umówić się telefonicznie.

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata – 21.11.2021 r.

 1. Kolejny rok liturgiczny kończymy uroczystością Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Za publiczne odmówienie aktu poświęcenia rodzaju ludzkiego Chrystusowi Królowi możemy dziś uzyskać odpust zupełny. Trzeba także spełnić zwykłe warunkami otrzymania odpustu, czyli być w stanie łaski uświęcającej, przyjąć Komunię Świętą, pomodlić się w intencjach wyznaczonych przez papieża, wykluczyć przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu.
 2. Dziś Przed kościołem nasz PZCaritas prowadzi zbiórkę ofiar do puszek jako pomoc na leczenie ciężko chorego małego pięcioletniego Arkadiusza. Za wszelki gest otwartości serca i dar miłosierdzia serdecznie dziękuję.
 3. O g. 1600 w plebanii spotkanie Parafialnego Zespołu Caritas. Zapraszam też te osoby, z którymi rozmawiałem na ten temat jeszcze przed pandemią.
 4. Dziś rozpoczynają się internetowe rekolekcje RODZINA 33, przygotowane przez fundację Tota Tua. To propozycja przeznaczona dla małżeństw, które chcą odnowić relację z Panem Bogiem i między sobą i na nowo odkryć piękno sakramentu małżeństwa. W ramach rekolekcje należy codziennie poświęcić kilkanaście minut na przeczytanie lub wysłuchanie rozważania. Wszystkie materiały do przeżycia rekolekcji są dostępne na naszej stronie. Zachęcam małżeństwa do skorzystania i wzięcia udziału w tych rekolekcjach.
 5. Wróg stoi u naszych granic – tak musimy sobie to dziś jasno powiedzieć obserwując sytuację na naszej wschodniej granicy. Do tego wewnątrz kraju dochodzi do coraz częstszych profanacji Najświętszego Sakramentu, krzyży, wizerunku świętych oraz świątyń, a także fizycznych ataków na księży. Stąd zachodzi ogromna potrzeba, by wynagrodzić Panu Bogu za nasze grzechy zaniedbania, za te wszystkie dokonane profanacje, za brak naszej należytej odpowiedzialności za losy Ojczyzny i Kościoła. Nasza Ojczyzna jest dziś zagrożona, a my zaniedbujemy pokładanie ufności w Bogu, a w zamian za to pokładamy ufność i nadzieję w sojusznikach i ich sprzęcie. W historii Polski mieliśmy już sojuszników i dobrze wiemy, jak się to wszystko kończyło. Dlatego obudźmy się, kiedy jeszcze czas i wraz z naszym patronem św. Michałem Archaniołem wołajmy: „Któż jak Bóg”. Wszystkich, którzy czują się patriotami i katolikami mającymi poczucie odpowiedzialności za dalsze losy Ojczyzny i Kościoła zapraszam dziś na g. 2000 do kościoła w Lubaniu na nabożeństwo ekspiacyjno-błagalne, byśmy wspólną modlitwą przepraszali Boga za zło uczynione, za te wszystkie profanacje oraz błagali Go o ochronę polskich granic, o pokój i zgodę w narodzie, o ducha męstwa dla funkcjonariuszy Straży Granicznej, żołnierzy, policji i wszystkich innych służb broniących naszych granic, a także o większą wiarę i ufność w Bożą Opatrzność. Przekażmy tę informację, gdzie tylko to możliwe i zachęćmy jak najwięcej osób do tej wspólnej modlitwy, abyśmy mogli obronić Polskę przed wrogiem i umocnić wiarę w naszym narodzie.
 6. Z pewnych względów duszpasterskich oraz kilku innych, na ostatnim spotkaniu Rady ustaliliśmy, że od Iszej Niedzieli Adwentu Msze św. w tygodniu będą sprawowane przez cały rok (z wyjątkiem kolęd) w Rekownicy o g. 1700, w Lubaniu o g. 1900. Tym samym biuro parafialne będzie czynne w poniedziałki i czwartki po Mszy św.
 7. W przyszłą niedzielę rozpoczynamy Adwent, czas radosnego oczekiwania na przyjście Pana. Rodziców proszę, byście w tym tygodniu pomogli dzieciom przygotować lampiony na roraty. Od przyszłej niedzieli w zakrystii będzie można nabyć opłatki na stół wigilijny.
 8. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask Bożych i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień. Miłej i błogosławionej niedzieli.
 9. W ubiegłym tygodniu pożegnaliśmy śp. Reginę Czecholińską z Grabówka. Pamiętajmy o naszych zmarłych w modlitwach oraz wspierajmy się nawzajem słowami wiary i miłości.