Od niedzieli 31 maja br. decyzją Premiera i Ministra Zdrowia zostaje zniesiony limit wiernych uczestniczących w Mszach św. i nabożeństwach w kościele (także w liturgii pogrzebu). Natomiast w przestrzeni poza obiektami kultu liczba wiernych nie może przekraczać 150 osób. W obu przypadkach należy zachować przepisy sanitarne, władz kościelnych i władz państwowych mówiących m.in. o zachowaniu bezpiecznego odstępu oraz zakrywaniu twarzy i nosa.

Z dniem 6 czerwca 2020 r.  Biskup Pelpliński Ryszard Kasyna odwołuje dyspensą ogólną od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych Mszach Świętych, udzieloną 25 marca 2020 r. Jednakże utrzymuje dyspensę od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych Mszach Świętych, dla osób w podeszłym wieku, osób z objawami infekcji oraz osób, które czują obawę przed zarażeniem koronawirusem.

Korzystających z udzielonej przez Biskupa Diecezjalnego dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. informuję, żeby nie byli tylko biernymi widzami czy słuchaczami, ale czynnie uczestniczącymi w uczcie Eucharystycznej. A to oznacza, iż osoby takie powinny wszystko wykonywać tak, jakby fizycznie byli obecni w kościele i łączyć się poprzez wspólny śpiew, modlitwy oraz postawy i gesty liturgiczne.

Informuję, że czas spowiedzi i Komunii św. wielkanocnej trwa aż do Niedzieli Trójcy Przenajświętszej. Okazja do spowiedzi św. i Komunii  św. wielkanocnej jest możliwa codziennie pół godziny przed Mszą św. Bardzo proszę o przestrzeganie wszelkich zasad higieny i wydanych decyzji organów państwowych. 

Codziennie o g. 2030 łączmy się we wspólnej domowej modlitwie różańcowej w intencji o zatrzymanie epidemii koronawirusa, w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia.

Prośba, by po sąsiedzku solidarnie zainteresować się osobami starszymi i potrzebującymi koniecznej pomocy. Jeśli sami nie możemy pomóc, przekażmy informację telefonicznie, by można było taką konieczną pomoc tym potrzebującym osobom zorganizować.

Zesłanie Ducha Świętego – 31.05.2020 r.

 1. W dzisiejszą uroczystość Zesłania Ducha Świętego, nazywaną w Polsce „Zielonymi Świątkami”, kończy się okres Wielkanocy. Kościół modli się: „Panie, nasz Boże, spraw, aby zgodnie z obietnicą Twojego Syna Duch Święty dał nam głębiej zrozumieć tajemnice Eucharystii i doprowadził nas do całej prawdy”. On umacnia to co słabe, prostuje to co błędne, rozgrzewa oziębłe i przynosi błogosławieństwo pokoju. Nie lękajmy się, On wszystkiego nas nauczy. Tylko otwórzmy się na Jego światło i pamiętajmy, że każda Eucharystia jest wciąż dokonującą się Pięćdziesiątnicą.
 2. W poniedziałek obchodzimy święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła. To święto podkreśla rolę, jaką Maryja odgrywa w historii zbawienia i w Kościele.
 3. Jutro 1 czerwca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Dziecka. Zachęcam do modlitwy o czyste i dobre serca dla naszych dzieci, o ich duchowy wzrost i bezpieczeństwo w trudnych czasach.
 4. Czerwiec poświęcony jest Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. W naszej wspólnocie nabożeństwa czerwcowe będziemy odprawiali bezpośrednio po Mszy św. w Rekownicy w poniedziałki i czwartki, w Lubaniu we wtorki i piątki. Zachęcam do uczestnictwa w tych nabożeństwach, abyśmy mogli wynagrodzić Panu Bogu za wszystkie nasze grzechy i nieprawości.
 5. W czwartek, 4 czerwca, będziemy przeżywali święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Niech to będzie dzień szczególnej modlitwy za powołanych do kapłaństwa, o ich świętość i wytrwałość w kapłańskim posługiwaniu. Uczynimy to w naszej wspólnocie parafialnej w Rekownicy podczas Adoracji Najświętszego Sakramentu, którą rozpoczniemy o g. 1715, a także podczas Mszy św. w tej intencji. W czasie adoracji będzie też okazja do spowiedzi św.
 6. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W piątek w Lubaniu od g. 1800 adoracja Najświętszego Sakramentu. W tym czasie również okazja do spowiedzi św.
 7. Odwiedziny chorych ze względu na trwający jeszcze stan epidemii są odwołane, jednakże istnieje możliwość nawiedzin na indywidualne zgłoszenie i umówienie się telefonicznie.
 8. W sobotę przypada też 10. rocznica uroczystej beatyfikacji ks. Jerzego Popiełuszki. Przez wstawiennictwo tego polskiego błogosławionego będziemy prosili o sprawiedliwość społeczną w naszej Ojczyźnie oraz o mądrość i roztropność dla rządzących naszym narodem. W Lubaniu od g. 1800 okazja do Spowiedzi św.
 9. W przyszłą niedzielę, 7 czerwca, będziemy obchodzili uroczystość Najświętszej Trójcy. Jednocześnie będzie to doroczny Dzień Dziękczynienia.
 10. Od dnia 31 maja br. mamy zniesiony limit uczestniczących wiernych w Mszach św. i nabożeństwach w kościołach, z zachowaniem przepisów kościelnych i państwowych. Jednocześnie też informuję, że w zgromadzeniach poza budynkami kultu może uczestniczyć do 150 osób przy zachowaniu przepisów sanitarnych. Bardzo proszę, abyśmy do tych wszystkich zaleceń podeszli ze zdrowym rozsądkiem i z nadzieją, że powoli wracamy do normalności życia.
 11. Z dniem 6 czerwca 2020 r. Biskup Pelpliński Ryszard Kasyna odwołuje udzieloną 25 marca 2020 r. dyspensą ogólną od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych Mszach Świętych. Zostaje jednak utrzymana dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych Mszach Świętych, dla osób w podeszłym wieku, osób z objawami infekcji oraz osób, które czują obawę przed zarażeniem.
 12. Składam serdeczne podziękowanie wszystkim ofiarodawcom, którzy rozumiejąc tę trudną sytuację spowodowaną restrykcjami ograniczającymi ilość wiernych podczas Mszy św. i nabożeństw, potrafili zatroszczyć się o utrzymanie parafii składając swoje datki wsparcia na konto bankowe parafii czy w inny stosowny sposób. Niech Dobry Bóg wynagrodzi Wam to łaską swej opieki i błogosławieństwa.

Wniebowstąpienie Pańskie – 24.05.2020 r.

 1. Dziś obchodzimy uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Chrystus Pan, zanim opuścił ziemię, powiedział do Apostołów: „A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie” (J 12,32). Tłumaczył im, że Jego odejście jest potrzebne, aby mógł zesłać Ducha Pocieszyciela. Po złożonej z samego siebie Ofierze Nowego i Wiecznego Przymierza wszedł do chwały Ojca, aby wstawiać się za nami i przygotować nam miejsce.
 2. Dnia 24 maja obchodzimy liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych. Maryja po wniebowstąpieniu Chrystusa z Apostołami trwała na modlitwie w oczekiwaniu na Ducha Pocieszyciela. Dlatego właśnie do Niej Kościół uciekał się od początku we wszystkich potrzebach i troskach. I dziś wierzymy, że Maryja jest Szafarką Bożych łask i dba o swoje dzieci. Dlatego zanośmy codziennie podczas nabożeństw majowych tę szczególną intencję o umocnienie naszej wiary w tym trudnym czasie próby spowodowanej epidemią i o powrót do normalności życia.
 3. Z inicjatywy papieża Benedykta XVI dzisiaj modlimy się też za Kościół w Chinach. W 2007 roku Benedykt XVI wydał list apostolski, w którym napisał, że 24 maja ma być poświęcony pamięci i modlitwom za Kościół w tym kraju. Często zapominamy, że w wielu miejscach na świecie Kościół jest prześladowany, że za wiarę w Chrystusa wielu chrześcijan cierpi, a nawet oddaje życie. Ofiarujmy dar modlitwy i codziennej pamięci o prześladowanych braciach w wierze; prośmy Pana Boga, aby i oni mogli cieszyć się paschalną radością Chrystusowego Kościoła.
 4. We wtorek, 26 maja, obchodzimy Dzień Matki. Niech nie zabraknie wdzięcznej pamięci o naszych mamach, tych żyjących i tych, które Pan Bóg powołał już do siebie. Podczas Mszy św. i nabożeństwa majowego przez wstawiennictwo Najświętszej z wszystkich matek, Maryi, będziemy dziękować Bogu za nasze mamy, za ich dobre serca i ręce, będziemy prosić o potrzebne łaski w ich codziennym życiu oraz o życie wieczne dla tych, które już odeszły do wieczności.
 5. W czwartek, 28 maja, przypada 39. rocznica śmierci sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego. Pamiętajmy, że Prymas Polski oddał nasz naród w macierzyńską niewolę Maryi. Starajmy się wypełniać jego testament, a jednocześnie módlmy się o jego szybką beatyfikację.
 6. W przyszłą niedzielę, 31 maja, przypada uroczystość Zesłania Ducha Świętego, tzw. Zielone Świątki. Warto też pamiętać, że niedziela ta kończy okres Wielkanocy i że to ostatni moment, aby wypełnić przykazanie kościelne nakazujące spowiedź i Komunię św. wielkanocną. Wigilię tej uroczystości będziemy świętować już w sobotę, 30 maja. Do tej uroczystości od jutra przygotowujemy się poprzez specjalną nowennę. Włączmy się do tej modlitwy podczas liturgii w naszym kościele lub prywatnie odmawiajmy ją w domu.
 7. Informacja dla osób przyjmujących Komunię św. na rękę. Przepisy liturgiczne bardzo konkretnie mówią, że „każdy, kto przyjmowałby Najświętszą Hostię na dłoń, powinien pamiętać o odpowiedniej postawie i ułożeniu rąk. Komunię świętą należy przyjmować na lewą dłoń podtrzymywaną przez prawą, a następnie, stojąc przed kapłanem, prawą ręką włożyć Hostię do ust; w żadnym wypadku nie wolno odchodzić z Hostią na dłoni od ołtarza. (Komunikat z 331. zebrania plenarnego KEP, nr 5 z dnia 9.03.2005r.)

Pozwolę sobie na pewne dopowiedzenie i wyjaśnienie. Otóż w dobie epidemii kapłan i szafarz udzielający Komunii św. dodatkowo jeszcze przed jej udzielaniem dezynfekuje ręce. A co robią wierni? Nawet jeśli umyją ręce tuż przed wyjściem z domu, to jednak po drodze zapewne dotkną ubrania wierzchniego, klamki drzwi wyjściowych z budynku czy samochodu. Potem dotykają niekiedy klamki w kościele, ławek lub krzeseł kościelnych, a także innych rzeczy. Na ich dłoniach może się znajdować nie tylko koronawirus, ale każda inna bakteria. A potem tą zanieczyszczoną drobnoustrojami ręką wkładają sobie do ust hostię Najświętszego Sakramentu. Czy to jest mniej bezpieczne niż bezpośrednie przyjmowanie do ust? W tym wypadku przyjmowania Komunii św. na rękę byłoby dobrze mieć przy sobie płyn do dezynfekcji rąk na takie właśnie okazje, ale trudno liczyć na to, że wszyscy będą go mieli. A zatem – zachowajmy higienę i zdrowy rozsądek.

8. Prenumeratorów PIELGRZYMA proszę o odebranie najnowszego numeru w zakrystii.

 

NABÓR    DO   WYŻSZEGO   SEMINARIUM   DUCHOWNEGO

Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Pelplińskiej w Pelplinie informuje o warunkach naboru na rok akademicki 2020/2021.

Kandydaci, w tym tegoroczni maturzyści, powinni do 31 lipca 2020 r. zgłosić się na rozmowę kwalifikacyjną (umówioną wcześniej telefonicznie – tel.: 58 536 16 64) i osobiście złożyć w rektoracie WSD w Pelplinie następujące dokumenty:

 1. podanie o przyjęcie, skierowane do J. E. Ks. Biskupa Diecezjalnego Ryszarda Kasyny, Biskupa Pelplińskiego;
 2. własnoręcznie napisany życiorys;
 3. świadectwa moralności wystawione przez Księdza Proboszcza i Katechetę;
 4. świadectwo dojrzałości w oryginale i odpis;
 5. świadectwo ukończenia nauki religii, jeśli przedmiot ten nie widnieje na świadectwie ukończenia szkoły średniej;
 6. skrócony odpis aktu urodzenia;
 7. metrykę chrztu i bierzmowania;
 8. kopię dowodu osobistego (dwa egzemplarze) i książeczki wojskowej;
 9. cztery aktualne fotografie legitymacyjne.

Alumni Pelplińskiego Seminarium są jednocześnie studentami Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W związku z tym kandydaci są zobowiązani zarejestrować się na stronie internetowej Uniwersytetu (www.umk.pl/kandydaci) i odbyć rozmowę kwalifikacyjną, która będzie miała miejsce w budynku Wydziału Teologicznego przy ul. Gagarina 37 w Toruniu. W związku z tą rejestracją konieczne będzie wygenerowanie kolejnych dokumentów (formularz podania, dwa egzemplarze wydrukowanej z systemu IRK i podpisanej umowy oraz potwierdzenie dokonania wpłaty rekrutacyjnej).

Obok rozmowy kwalifikacyjnej kryterium branym pod uwagę przy przyjęciu na studia będzie również wynik egzaminu dojrzałości.

W związku z sytuacją pandemii pierwszorzędne jest zgłoszenie się na rozmowę kwalifikacyjną w rektoracie WSD w Pelplinie. Internetowa Rejestracja Kandydatów na stronie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika może być przesunięta w czasie w zależności od wytycznych odpowiednich władz państwowych i uniwersyteckich.

ZAPISY DO SZKOŁY MUZYCZNEJ w KOŚCIERZYNIE

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Mazurka Dąbrowskiego  w Kościerzynie ogłasza nabór kandydatów na rok szkolny 2020/21.

Szkoła kształci dzieci i młodzież w dwóch cyklach nauczania: 6- letnim i  4-letnim. Zapraszamy dzieci i młodzież od 6 do 16 roku życia.

Szkoła kształci w następujących specjalnościach:  fortepian, organy, skrzypce, gitara, flet poprzeczny, klarnet, saksofon, trąbka, puzon, akordeon i perkusja.

Nauka gry na instrumencie prowadzona jest w formie zajęć indywidualnych. Zajęcia teoretyczne odbywają się w grupach. W szkole działa chór, orkiestra dęta i zespoły kameralne. Szkoła wypożycza uczniom wysokiej klasy instrumenty muzyczne. Kadrę pedagogiczną naszej szkoły stanowią absolwenci Akademii Muzycznych.

Zgłoszenia przyjmujemy do końca maja 2020 r. Wnioski o przyjęcie do szkoły dostępne są na stronie internetowej: psmkoscierzyna.pl

Szczegółowych informacji udziela sekretariat szkoły tel. 58 686-35-85

Zapraszamy wszystkich chętnych.