Celem Parafialnego Zespołu CARITAS (PZC) jest działalność charytatywna i humanitarna, edukacyjna, terapeutyczna, wychowawcza, sportowo-rekreacyjna dla realizowania potrzeb duchowych i materialnych człowieka, wypływająca z ewangelicznego przykazania miłości i mająca na uwadze godność każdej osoby ludzkiej bez względu na jej wyznanie, światopogląd, narodowość, rasę i przekonania. PZC w ramach posiadanych możliwości i środków, włącza się czynnie w realizowanie inicjatyw i zadań stawianych przez Caritas Diecezji. PZC koordynuje działalność charytatywną na terenie parafii.

Wszelkie darowizny na w/w cele i działalność PZC można wpłacać na poniższe koto:

Parafialny Zespół CARITAS przy parafii pw. św. Michała Archanioła w Rekownicy;

Rekownica 5/1; 83-422 Rekownica

BS Starogard Gdański Nr 06 8340 0001 2013 0100 2612 0001

SKŁAD OSOBOWY PZC

Przewodniczący: Ks. Zbigniew Wysiecki

Prezes: Wioletta Wierzba

Skarbnik: Katarzyna Grota

Sekretarz: Agata Werra

Członek: Henryka Hinc

Członek: Andżelika Skiba

Członek: Małgorzata Troka

Członek: Beata Werra

Członek: Ewa Lubecka

Członek: Natalia Wąsewicz

Członek: Krzysztof Wierzba

Wspierający: Jolanta Klawikowska

Wspierający: Lidia Reglińska

Szkolne Koło Caritas przy Szkole Podstawowej im. Braci Czarlińskich – opiekun: katechetka Regina Klamrowska