Wyłącznie na użytek wewnętrzny parafii.

Przewodniczący Rady – ks. prob. Zbigniew Wysiecki

Członkowie Rady Duszpasterskiej

  1. Bonin Bogumiła
  2. Klawikowska Jolanta
  3. Klamrowska Regina
  4. Lubecka Alina
  5. Reglińska Lidia
  6. Stalka Elżbieta
  7. Thiel Lidia