Wyłącznie na użytek wewnętrzny parafii.

Przewodniczący Rady – ks. prob. Zbigniew Wysiecki
Wiceprzewodniczący Rady – Włodzimierz Formela

Członkowie Rady Ekonomicznej

 1. Armatowski Władysław
 2. Block Józef
 3. Formela Władysław
 4. Hinc Andrzej
 5. Klamrowska Regina
 6. Krużycki Wiesław
 7. Kurszewski Wiesław
 8. Leszkowski Marcin
 9. Lubecka Alina
 10. Puzdrowski Mirosław
 11. Werra Bartłomiej
 12. Wierzba Krzysztof
 13. Zaworski Roman