Wyłącznie na użytek wewnętrzny parafii.

Przewodniczący Rady – ks. prob. Zbigniew Wysiecki
Wiceprzewodniczący Rady – Włodzimierz Formela

Członkowie Rady Ekonomicznej w Rekownicy:
1. Armatowski Władysław
2. Kurszewski Wiesław
3. Leszkowski Marcin
4. Klamrowska Regina
5. Lubecka Alina
6. Stalka Elżbieta
7. Szalewski Ludwik
8. Zaworski Roman

Członkowie Rady Ekonomicznej w Lubaniu:
1. Formela Władysław