DIECEZJA PELPLIŃSKA
zestawienie ogólne


Diecezja Pelplińska – do której m.in. należy Parafia Rekownica – powstała w wyniku nowego podziału administracyjnego  Kościoła w Polsce (25 marca 1992r.). Wcześniej parafia nasza należała do ówczesnej Diecezji Chełmińskiej
Pierwszym Biskupem Diecezjalnym Pelplińskim
25 marca 1992 r.został ustanowiony Jego Ekscelencja Ksiądz prof. dr hab. Jan Bernard Szlaga – zmarł 25 kwietnia 2012 r., zaś biskupem pomocniczym został ustanowiony Jego Ekscelencja Ksiądz dr Piotr Krupa. Sprawowane urzędy zakończył 15 września 2011 r.

Od 27 października 2012 r. decyzją Ojca Świętego Benedykta XVI Biskupem Diecezjalnym został ustanowiony Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup dr Ryszard Kasyna (dotychczasowy biskup pomocniczy Archidiecezji Gdańskiej)

Diecezja Pelplińska (według Rocznika Diecezji Pelplińskiej z 2017r.) stanowi obszar 12.890 km2.
Zamieszkuje na jej terytorium 760.000 mieszkańców.

liczba dekanatów   30
liczba parafii 290
 w tym:
prowadzonych przez księży diecezjalnych 276
prowadzonych przez księży zakonnych   14
ilość parafii wojskowych     2
liczba księży diecezjalnych 583
 w tym:
księży pracujących w diecezji 456
księży emerytów i rencistów   78
pracujących na wyższych uczelniach     8
studiujących stacjonarnie     9
pracujących w innych diecezjach Polski     2
pracujących na misjach     6
pracujących poza granicami kraju   20
księży niezatrudnionych     4
liczba alumnów WSD w Pelplinie   67
ilość domów zakonnych męskich w diecezji   18
ilość księży zakonnych w diecezji   87
ilość domów zakonnych żeńskich w diecezji   26
liczba sióstr zakonnych w diecezji 163
liczba dziewic konsekrowanych     8
liczba wdów konsekrowanych     7