UWAGA – w czwartek 13 czerwca br. biuro nieczynne.

BIURO  PARAFIALNE   JEST   CZYNNE:

w poniedziałek i czwartek – bezpośrednio po Mszy św. (do ok. pół godziny) /jeżeli Msza św. jest w Lubaniu, to dopiero po tej Mszy św./

w sobotę – tylko po wcześniejszym umówieniu się drogą telefoniczną

w pozostałe dni tygodnia oraz w niedziele i święta, a także kiedy Msza św. jest rano – biuro jest nieczynne

W bardzo ważnej sprawie (wezwanie do chorego, zgłoszenie zgonu itp.) każdego dnia o przyzwoitej porze po uprzedzeniu rozmową telefoniczną na nr 58/687 74 09 lub 508 166 052.

UWAGA!!!  Z racji nieprzewidzianych czasami pilnych spraw duszpasterskich warto przed wybraniem się do biura umówić się wcześniej telefonicznie.

INFORMACJE   ADMINISTRACYJNE

Ofiary na cele kultu religijnego lub inwestycje parafialne można wpłacać indywidualnie przez KWESTONET (zakładka na głównej stronie parafii), do Biura Parafialnego lub na konto parafii:

Parafia Św. Michała Archanioła
Rekownica 5/1; 83-422 Nowy Barkoczyn
BS Starogard Gd.; O/Skarszewy; filia Nowa Karczma
65 8340 0001 0120 4916 2000 0001

Za wszelkie dobro i dotychczas złożone ofiary składam serdeczne Bóg zapłać.

Sprawy cmentarne
     Chcąc postawić pomnik na mogile zmarłych należy minimum na tydzień wcześniej dostarczyć do biura parafialnego oryginalny rachunek z zakładu kamieniarskiego. Załatwić wszelkie formalności i uzyskać zgodę oraz przepustkę wjazdu samochodem na cmentarz celem wykonania prac kamieniarskich. Wszelkie inne sprawy zgodnie z obowiązującym regulaminem cmentarnym należy wcześniej uzgodnić z Administratorem cmentarza. Należy także pamiętać o realizacji zobowiązań związanych z rezerwacją miejsc grzebalnych na cmentarzu parafialnym.

Śmieci po wypalonych zniczach oraz po wieńcach i kwiatach należy w miarę możliwości zabierać ze sobą do swoich pojemników domowych.

Regulamin cmentarza parafialnego

Sprawy różne:
Rodziny wyprowadzające się z tutejszej parafii do innej, powinne poinformować o tym swojego dotychczasowego duszpasterza i zgłosić się do parafii swojego nowego miejsca zamieszkania, celem zarejestrowania w nowej wspólnocie parafialnej.

     Jeśli w naszym sąsiedztwie pojawi się nowa rodzina przybyła z innej parafii, uprasza się poinformować tych nowych sąsiadów, aby niezwłocznie zgłosili się w tutejszym Biurze Parafialnym, celem zarejestrowania w naszej parafii.

Informacje dotyczące RODO

     W związku z obowiązującym od 25 maja br. unijnym przepisem dotyczącym rejestru ochrony danych osobowych RODO informuję każdą osobę, także niekatolika, iż zwracając się do Kościoła w każdej sprawie będącej w jego kompetencjach, że jego dane będą przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem kanonicznym i wytycznymi Dekretu Ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r., podczas 378. Zebrania Plenarnego w Warszawie, na podstawie kan. 455 Kodeksu Prawa Kanonicznego, w związku z art. 18 Statutu KEP, po uzyskaniu specjalnego zezwolenia Stolicy Apostolskiej z dnia 3 czerwca 2017 r.

     Wszelkie metryki i zaświadczenia mogą być wydawane tylko i wyłącznie bezpośrednio osobie zainteresowanej. Zaś rodzice/opiekunowie prawni mogą odbierać dla swoich dzieci przed ukończeniem 18. roku życia.

     Udział wiernych w liturgii nabożeństw jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych wizerunkowych na potrzeby parafii zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – w tym zgoda na fotografowanie i umieszczenie dokumentacji na stronie www.parafiarekownica.pl oraz w prasie.

KLAUZULA INFORMACYJNA

  1. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez administratora danych osobowych, którym jest parafia pw. św. Michała Archanioła, z siedzibą w Rekownicy (Rekownica 5/1; 83-422 Nowy Barkoczyn), reprezentowana przez proboszcza ks. Zbigniewa WYSIECKIEGO.
  2. Pani/Pana dane zbierane są dla realizacji zadań i celów Kościoła.
  3. Podstawą zbierania danych jest prawo kanoniczne.
  4. W diecezji pelplińskiej ustanowiony został Inspektor Ochrony Danych ks. mgr Krzysztof Krzemiński tel. 516 221 665; e-mail: iod@diecezja-pelplin.pl.
  5. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawa ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia – z ograniczeniem w zakresie danych dotyczących udzielonych sakramentów bądź w inny sposób odnoszących się do kanonicznego statusu osoby.
  6. Szczegółowych informacji na temat przetwarzania danych osobowych, podstawy ich przetwarzania, ewentualnego odbiorcy krajowego lub zagranicznego, dokładnego okresu przechowywania danych i innych udziela administrator.
  7. W przypadku niewłaściwego przetwarzania danych ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01–015 Warszawa, kiod@episkopat.pl

MONITORING

  1. Administratorem danych jest parafia pw. św. Michała Arch. w Rekownicy
  2. Dane zbierane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia;
  3. Szczegółowe informacje znajdują się u administratora.