BIURO  PARAFIALNE   JEST   CZYNNE:

W czasie wakacyjnym wszelkie formalności biurowe będą realizowane po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie.

we wtorek i czwartek – bezpośrednio po Mszy św. (do ok. pół godziny) /jeżeli Msza św. jest w Lubaniu, to dopiero po tej Mszy św./

w sobotę – tylko po uprzedzeniu rozmową telefoniczną

w pozostałe dni tygodnia oraz w niedziele i święta, a także kiedy Msza św. jest rano – biuro jest nieczynne

W bardzo ważnej sprawie (wezwanie do chorego, zgłoszenie zgonu itp.) każdego dnia o przyzwoitej porze po uprzedzeniu rozmową telefoniczną na nr 58/687 74 09 lub 508 166 052.

 

INFORMACJE   ADMINISTRACYJNE

Ofiary na cele kultu religijnego lub inwestycje parafialne można wpłacać indywidualnie do Biura Parafialnego lub na konto parafii:

Parafia Św. Michała Archanioła
Rekownica 5/1; 83-422 Nowy Barkoczyn
BS Starogard Gd.; O/Skarszewy; filia Nowa Karczma
65 8340 0001 0120 4916 2000 0001

Za wszelkie dobro i dotychczas złożone ofiary składam serdeczne Bóg zapłać.

Sprawy cmentarne
     Chcąc postawić pomnik na mogile zmarłych należy minimum na tydzień wcześniej dostarczyć do biura parafialnego oryginalny rachunek z zakładu kamieniarskiego. Załatwić wszelkie formalności i uzyskać zgodę oraz przepustkę wjazdu samochodem na cmentarz celem wykonania prac kamieniarskich. Wszelkie inne sprawy zgodnie z obowiązującym regulaminem cmentarnym należy wcześniej uzgodnić z Administratorem cmentarza. Należy także pamiętać o realizacji zobowiązań związanych z rezerwacją miejsc grzebalnych na cmentarzu parafialnym.

Śmieci po wypalonych zniczach oraz po wieńcach i kwiatach należy zabierać ze sobą do swoich pojemników domowych.

Regulamin cmentarza parafialnego

Sprawy różne:
Rodziny wyprowadzające się z tutejszej parafii do innej, powinne poinformować o tym swojego dotychczasowego duszpasterza i zgłosić się do parafii swojego nowego miejsca zamieszkania, celem zarejestrowania w nowej wspólnocie parafialnej.

     Jeśli w naszym sąsiedztwie pojawi się nowa rodzina przybyła z innej parafii, uprasza się poinformować tych nowych sąsiadów, aby niezwłocznie zgłosili się w tutejszym Biurze Parafialnym, celem zarejestrowania w naszej parafii.

     W związku z obowiązującym od 25 maja br. unijnym przepisem dotyczącym rejestru ochrony danych osobowych RODO informuję każdą osobę, także niekatolika, iż zwracając się do Kościoła w każdej sprawie będącej w jego kompetencjach, że jego dane będą przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem kanonicznym i wytycznymi Dekretu Ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r., podczas 378. Zebrania Plenarnego w Warszawie, na podstawie kan. 455 Kodeksu Prawa Kanonicznego, w związku z art. 18 Statutu KEP, po uzyskaniu specjalnego zezwolenia Stolicy Apostolskiej z dnia 3 czerwca 2017 r.

     Wszelkie metryki i zaświadczenia mogą być wydawane tylko i wyłącznie bezpośrednio osobie zainteresowanej. Zaś rodzice/opiekunowie prawni mogą odbierać dla swoich dzieci przed ukończeniem 18. roku życia.

     Udział wiernych w liturgii nabożeństw jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych wizerunkowych na potrzeby parafii zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – w tym zgoda na fotografowanie i umieszczenie dokumentacji na stronie www.parafiarekownica.pl oraz w prasie.