Wyłącznie na użytek wewnętrzny parafii.

Na terenie parafii mamy Szkołę Podstawową im. Braci Czarlińskich w LUBANIU obejmującą uczniów z tutejszej parafii, jak też z Nowego Barkoczyna oraz część z parafii św. Trójcy w Kościerzynie, w których pracuje jako nauczyciel religii pani katechetka
– mgr Regina Klamrowska ;
Katechezę parafialną dla dzieci przygotowujących się do pierwszej Komunii św.; młodzieży do sakramentu bierzmowania oraz dla dorosłych prowadzi Ks. prob. Zbigniew Wysiecki