Wyłącznie na użytek wewnętrzny parafii.

Na terenie parafii mamy Szkołę Podstawową im. Braci Czarlińskich w LUBANIU obejmującą uczniów z tutejszej parafii, jak też z Nowego Barkoczyna oraz część z parafii św. Trójcy w Kościerzynie, w których pracują jako nauczyciele religii panie katechetki
– mgr Regina Klamrowska ;
– lic. Lucyna Borzyszkowska ;
Katechezę parafialną dla dzieci przygotowujących się do pierwszej Komunii św.; młodzieży do sakramentu bierzmowania oraz dla dorosłych prowadzi Ks. prob. Zbigniew Wysiecki