Kościół parafialny św. Michała Archanioła

Miejscowość Rekownica swoje bardzo bliskie powiązania ma z Będominem. O Rekownicy wspomina się już w XVI wieku w związku z nabyciem przez Piotra Gleissen-Doręgowskiego Będomina. Obecnie ta miejscowość znana jest głównie ze znajdującego się tu Muzeum Hymnu Narodowego. Według wizytacji z r. 1599 “istniał tu od dawna kościół katolicki, który się zapadł ze starości, a luterski właściciel wsi – Gleissen-Doręgowski, wybudował na jego miejscu nowy, w którym się odbywały nabożeństwa luterskie.”
W kronice parafialnej znajdujemy następujący zapis: “… na tym miejscu, gdzie obecnie stoi kościół – był kościół drewniany i w zależności od właścicieli dóbr w Będominie kościół był katolicki lub protestancki wg zasady cuius regio eius religia.” Obecny kościół p.w. św. Michała Archanioła został zbudowany w roku 1904. Jego benedykcja odbyła się 18 września 1904 r. Kolatorem był p. Jezierski, właściciel majętności; później oparto ciężary patronackie na listach rentowych, które wskutek dewaluacji straciły swą wartość. Do lipca 1937 roku był on filią Grabowa Kościerskiego. Wzniesiono go w środku wsi nad rzeką Wierzycą. Prezbiterium zbudowano w kierunku wschodnim. Całość budowli wykonano z czerwonej cegły i pokryto czerwoną dachówką.
Na podstawie dokumentów wizytacyjnych dowiadujemy się, że parafia p.w. św. Michała Archanioła w Rekownicy od lipca 1937 roku dekretem Biskupa Chełmińskiego Stanisława Okoniewskiego stała się samodzielną parafią, a jej pierwszym administratorem został ks. Bonifacy Reszka. Po jego aresztowaniu przez wojska hitlerowskie, opiekę duszpasterską w okresie wojennym sprawowali kapłani z Kościerzyny, Grabowa i Niedamowa. Po zakończeniu działań wojennych w roku 1945 Rekownica ponownie stała się filią Grabowa, a troskę duszpasterską do 1951 roku sprawował tamtejszy proboszcz ks. Hieronim Grzenia.
Od 5 sierpnia 1951 roku Rekownica znowu stała się parafią samodzielną, a jej rządcą przez 35 lat był ks. Paweł Miotk. W roku 1960 rozbudowano zakrystię. W okresie od 1986 roku proboszczami parafii byli: ks. Jan Kulas (budowniczy kościoła Ss. Ap. Piotra i Pawła w Lubaniu); ks. Jan Meler; ks. Tadeusz Lipski; ks. Andrzej Kmiecik. Od 1 lipca roku 2001 dekretem Biskupa Pelplińskiego Jana Bernarda Szlagi, proboszczem parafii został mianowany ks. Zbigniew Wysiecki.
W wyniku rozwoju jednej z wsi (Lubań) należących do Parafii, ówczesny duszpasterz (Ks. prał. Jan Kulas) wraz z parafianami w końcowych latach 80-tych podjął się budowy kościoła filialnego pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Świątynię tę 30 czerwca 1990 roku poświęcił ostatni Biskup Chełmiński Marian Przykucki.
26 września 2004 r. – w setną rocznicę budowy kościoła w Rekownicy – Ksiądz Biskup Diecezjalny Jan Bernard Szlaga dokonał aktu konsekracji ołtarza i murów tej świątyni.
16 sierpnia 2006 r. ks. prał. Marian Szczepiński przy wejściu do kościoła odsłonił pamiątkową tablicę upamiętniającą nieżyjących już duszpasterzy tej parafii, a mianowicie śp. Ks. Bonifacego Reszkę (zamordowanego podczas II wojny światowej prawdopodobnie w okolicach Skarszew), śp. Ks. Pawła Miotka i śp. Ks. Tadeusza Lipskiego.

W roku 2007 z inicjatywy proboszcza ks. Zbigniewa Wysieckiego i Rady Ekonomicznej z ofiar parafian wymalowano wnętrze świątyni.

Kościół filialny św. Jana Pawła II

Budowę tego kościoła rozpoczęto w 1987 roku. Działkę o pow. 0,10 ha zakupiono od Urzędu Gminy w Nowej Karczmie. Kościół zbudowano z pustaków oraz drewnianej konstrukcji dachowej pokrytej blachą ocynkowaną. Wzniesiono go z ofiar wiernych i przy udziale fundatorów. Poświęcenie kościoła nastąpiło 30 czerwca 1990 roku, a patronami zostali święci apostołowie Piotr i Paweł.
W roku 2003 rozpoczęto kapitalny remont. Czas prac remontowanych w głównej mierzeje uzależniony był od zdobywania środków materialnych głównie od wspólnoty parafialnej.
W 1. rocznicę śmierci papieża Jana Pawła II dnia 2 kwietnia 2006 r. na placu przed kościołem odsłonięty został pomnik ku czci naszego Wielkiego Rodaka oraz poświęcona została nowa kaplica przedpogrzebowa znajdująca się pod prezbiterium kościoła.
20 października 2012 roku Ks. Bp Wiesław Śmigiel wniósł uroczyście do świątyni relikwie I stopnia bł. Jana Pawła II. Jednocześnie też odczytał dekret mówiący o zmianie dotychczasowego tytułu kościoła na bł. Jana Pawła II. Natomiast Nuncjusz Apostolski w Polsce – Abp Celestino Migliore w tym dniu dokonał konsekracji kościoła i nowego ołtarza. Po kanonizacji /27.04.2014r./ kościół nosi tytuł św. Jana Pawła II.