Różaniec w dzisiejszej formie powstał w końcu piętnastego wieku, a do jego rozpowszechnienia przyczynili się w głównej mierze dominikanie. Gdy 7 października 1571 roku flota świętej Ligi (głównie hiszpańska i wenecka) pod wodzą Juana de Austria odniosła zwycięstwo nad flotą turecką Alego Paszy pod Lepanto (obecnie Naupaktos w Grecji), papież Pius V polecił obchodzić ten dzień jako Święto Matki Bożej Różańcowej, ponieważ modlitwie różańcowej przypisywał odniesienie tego zwycięstwa. Papież Leon XIII w roku 1885 zlecił zbiorowe odmawianie różańca przez cały październik, a do Litanii loretańskiej włączył wezwanie: Królowo Różańca Świętego, módl się za nami.
Na pierwszy rzut oka odmawianie różańca może się wydawać nieciekawe, a nawet nudne. Czy rzeczywiście? Sięgnijmy do prostego obrazu z życia.
Obliczono, że małe dziecko powtarza wyraz „mama” około trzystu razy dziennie. Czy to się dziecku znudzi? A może nudzi to matkę? Też nie. Reaguje ona na każde odezwanie się dziecka.
Podobnie jest z modlitwą różańcową – Maryja jest naszą Matką. Kiedy odmawiamy różaniec, jesteśmy podobni do małego dziecka. Powtarzamy jak ono: Bądź pozdrowiona, Matko! Czy Maryja cieszy się z tego pozdrowienia? Na pewno tak! Jest to przecież nawiązanie do radosnego wydarzenia w Nazarecie, gdzie Anioł Gabriel oznajmił Jej, że jest „łaski pełna”, a Ona przyjęła to z pokorą, nazywając siebie służebnicą Pańską. Jeżeli Ona jest „łaski pełna”, to my, świadomi własnej niedoskonałości, prosimy Ją: „Módl się za nami grzesznymi”, abyśmy także napełnieni zostali łaską przyjaźni Bożej.
Ilekroć Maryja chciała przekazać światu swoje orędzie, zjawiała się wybranym ludziom (najczęściej dzieciom) z różańcem w ręku i usilnie zachęcała do jego odmawiania. Tak było w Lourdes w roku 1858, tak też było w Fatimie w roku 1917. Z tego wynika, że modlitwa różańcowa jest dla Maryi szczególnie miła, a dla człowieka bardzo skuteczna. Wyrosła ona z Ewangelii i jest jej streszczeniem.
Część pierwsza – Bóg przychodzi do człowieka, aby go zbawić.
Część druga – opowiadanie o tym, jak dokonało się zbawienie.
Część trzecia – to także doskonała ilustracja ludzkiego życia.
Część czwarta – ukazuje, że “całe misterium Chrystusa jest światłem”.
O wartości modlitwy różańcowej niech świadczy fakt, że więźniowie obozów koncentracyjnych robili sobie różańce z ugniecionego chleba, którego paciorki nanizane na nitce przechowywali przed oprawcami i na nich się modlili. A ileż to razy w kieszeniach poległych żołnierzy znajdywano różańce, często zbroczone krwią? Przysyłano je jako relikwie do rodzinnych domów – matkom.
Różaniec nie może być przedmiotem, który się jedynie z szacunkiem ogląda. Nie może być jakimś magicznym amuletem, który się nosi przy sobie, ale bardzo rzadko się na nim modli. Trzeba mu koniecznie przywrócić dawną świeżość i powszechność. Są w Polsce takie rodziny i osoby, które w różnej porze dnia (szczególnie wieczorem) odmawiają różaniec w intencji Ojczyzny, czy w innej intencji. Czy w gronie tych osób jesteś Ty i Twoja rodzina?
W tutejszej wspólnocie parafialnej istnieje 8 Róż Różańcowych.

W tym roku 2021 łączymy się z Papieżem w poszczególnych miesiącach w modlitwie różańcowej w następujących intencjach:

Styczeń Intencja ewangelizacyjna – Braterstwo ludzkie. Módlmy się, aby Pan dał nam łaskę, byśmy żyli w pełnym braterstwie z braćmi i siostrami z innych religii, modląc się za siebie wzajemnie, z otwartością na wszystkich.

Luty Intencja powszechna – Przemoc w stosunku do kobiet. Módlmy się w intencji kobiet – ofiar przemocy, aby były chronione przez społeczeństwo, a ich cierpienia były dostrzegane i wysłuchiwane.

Marzec Intencja ewangelizacyjna – Sakrament pojednania. Módlmy się o to, abyśmy przeżywali sakrament pojednania z odnowioną głębią, żeby cieszyć się nieskończonym miłosierdziem Bożym.

Kwiecień Intencja powszechna – Podstawowe prawa. Módlmy się za osoby, które narażają swoje życie, walcząc o podstawowe prawa w dyktaturach, w reżimach autorytarnych, a nawet w przeżywających kryzys demokracjach.

Maj Intencja powszechna – Świat finansów. Módlmy się, aby odpowiedzialni za finanse współpracowali z rządami w celu uregulowania sfery finansowej i chronienia obywateli przed jej zagrożeniami.

Czerwiec Intencja ewangelizacyjna – Piękno małżeństwa. Módlmy się w intencji ludzi młodych, którzy przygotowują się do małżeństwa przy wsparciu wspólnoty chrześcijańskiej, aby wzrastali w miłości, z wielkodusznością, wiernością i cierpliwością.

Lipiec Intencja powszechna – Przyjaźń społeczna. Módlmy się, abyśmy w konfliktowych sytuacjach społecznych, gospodarczych i politycznych byli odważnymi i pełnymi pasji twórcami dialogu i przyjaźni.

Sierpień Intencja ewangelizacyjna – Kościół. Módlmy się za Kościół, aby otrzymał od Ducha Świętego łaskę i siłę do reformowania się w świetle Ewangelii.

Wrzesień Intencja powszechna – Ekologicznie zrównoważony styl życia. Módlmy się, abyśmy wszyscy dokonywali odważnych wyborów na rzecz stylu życia powściągliwego i ekologicznie zrównoważonego, ciesząc się z ludzi młodych, którzy się w to zdecydowanie angażują.

Październik Intencja ewangelizacyjna – Uczniowie misjonarze. Módlmy się, aby każdy ochrzczony był włączony w ewangelizację, gotowy do misji, poprzez świadectwo życia mającego smak Ewangelii.

Listopad Intencja powszechna – Osoby cierpiące na depresję. Módlmy się, aby osoby cierpiące na depresję albo burnout znajdowały u wszystkich wsparcie i światło, otwierające na życie.

Grudzień Intencja ewangelizacyjna – Katecheci. Módlmy się za katechetów, powołanych do głoszenia Słowa Bożego, aby byli jego odważnymi i kreatywnymi świadkami z mocą Ducha Świętego.

Wyłącznie na użytek wewnętrzny parafii.

Skład osobowy poszczególnych Róż Różańcowych:

Będomin
1. Cichosz Waleska
2. Armatowska Maria
3. Dzwonkowska Weronika
4. Krzymińska Danuta
5. Kukowska Rozalia
6. Lipińska Jadwiga
7. Lipińska Teresa
8. Łangowska Waleria
9. Męczykowska Elżbieta
10.Narloch Jadwiga
11.Nikiel Renata
12. PELLOWSKA Anita
13.Peplińska Bożena
14.Perszewska Elżbieta
15.Radomska Maria
16.Szalewska Renata
17.Szultk Bożena
18.Wilczewska Jolanta
19.Wilczewska Stefania
20.Wilczewska Urszula

II. Lubań
1. REGLIŃSKA Lidia
2. Aszyk Marzena
3. Bieszka Mirosława
4. Block Bernadeta
5. Breszka Anna
6. Ebertowska Barbara
7. Gruchała Henryka
8. Hinc Henryka
9. Karczyńska Krystyna
10.Karczyńska Małgorzata
11.Klawikowska Jolanta
12.Lejk Wanda
13.Lewna Elżbieta
14.Łangowska Regina
15.Okrój Maria
16.Pałasz Jadwiga
17.Pawelska Irena
18.Sumisławska Anna
19.Wayer Henryka
20.Wiecka Danuta

III. Lubań
1. GALANT Anna
2. Bonin Bogumiła
3. Bonin Felicja
4. Borkowska Maria
5. Cybula Katarzyna
6. Cymer Zofia
7. Erdmann Danuta
8. Erdmann Regina
9. Jakubek Władysława
10.Kotłowska Jolanta
11.Kreft Zofia
12.Krefta Maria
13.Labuda Jadwiga
14.Machola Zofia
15.Okrój Maria
16.Pellowska Irena
17.Przytarska Bronisława
18.Puzdrowska Marta
19.Thiel Lidia
20.Wejer Teresa

IV. Lubań
1. EBERTOWSKA Anna
2. Borkowska Bogumiła
3. Buszman Urszula
4. Dawidowska Ewa
5. Dawidowska Irena
6. Ebertowska Elżbieta
7. Jakusz Agnieszka
8. Kaszubowska Urszula
9. Krapkowska Eugenia
10.Łucka Lidia
11.Łucka Maria
12.Makurat Stefania
13.Miszewska Zofia
14.Puzdrowska Zofia
15.Szarmach Alicja
16.Szarmach Bożena
17.Szarmach Krystyna
18.Weilandt Lidia
19.Wysiecka Gertruda
20. —–

V. Rekownica
1. —
2. Armatowska Jadwiga
3. Bednarek Elżbieta
4. Böttcher Anna
5. Filipska Gertruda
6. Gliwa Wioleta
7. Jaszewska Barbara
8. Krużycka Jolanta
9. Krużycka Małgorzata
10.Krużycka Zofia
11.Łyskowska Anna
12.Magulska Grażyna
13.Młyńska Helena
14.Nowicka Władysława
15.Szalewska Dorota
16.Szalewska Irena
17.Szlagowska Teresa
18.Tryba Halina
19.Węsierska Teodora
20.Żywicka Ewa

VI. Śledziowa Huta
1. LUBECKA Alina
2. Bielawa Irena
3. Cichosz Iwona
4. Ciemińska Krystyna
5. Ciemińska Wanda
6. Dzienisz Iwona
7. Dzienisz Rozalia
8. Gliwa Regina
9. Hering Urszula
10.Kobus Lidia
11.Komar Irena
12.Kukowska Ewa
13.Lubecka Maria
14.Makurat Teresa
15.Pałasz Barbara
16.Peek Bogumiła
17.Piankowska Danuta
18.Potrac Aleksandra
19.Stefańska Bożena
20.Szymikowska Zofia

VII. Róża dziecięca –

VIII. Róża młodzieżowa –
RÓŻE DZIECIĘCO-MŁODZIEŻOWE (skład personalny zmienny w danym roku szkolnym)