Różaniec w dzisiejszej formie powstał w końcu piętnastego wieku, a do jego rozpowszechnienia przyczynili się w głównej mierze dominikanie. Gdy 7 października 1571 roku flota świętej Ligi (głównie hiszpańska i wenecka) pod wodzą Juana de Austria odniosła zwycięstwo nad flotą turecką Alego Paszy pod Lepanto (obecnie Naupaktos w Grecji), papież Pius V polecił obchodzić ten dzień jako Święto Matki Bożej Różańcowej, ponieważ modlitwie różańcowej przypisywał odniesienie tego zwycięstwa. Papież Leon XIII w roku 1885 zlecił zbiorowe odmawianie różańca przez cały październik, a do Litanii loretańskiej włączył wezwanie: Królowo Różańca Świętego, módl się za nami.
Na pierwszy rzut oka odmawianie różańca może się wydawać nieciekawe, a nawet nudne. Czy rzeczywiście? Sięgnijmy do prostego obrazu z życia.
Obliczono, że małe dziecko powtarza wyraz „mama” około trzystu razy dziennie. Czy to się dziecku znudzi? A może nudzi to matkę? Też nie. Reaguje ona na każde odezwanie się dziecka.
Podobnie jest z modlitwą różańcową – Maryja jest naszą Matką. Kiedy odmawiamy różaniec, jesteśmy podobni do małego dziecka. Powtarzamy jak ono: Bądź pozdrowiona, Matko! Czy Maryja cieszy się z tego pozdrowienia? Na pewno tak! Jest to przecież nawiązanie do radosnego wydarzenia w Nazarecie, gdzie Anioł Gabriel oznajmił Jej, że jest „łaski pełna”, a Ona przyjęła to z pokorą, nazywając siebie służebnicą Pańską. Jeżeli Ona jest „łaski pełna”, to my, świadomi własnej niedoskonałości, prosimy Ją: „Módl się za nami grzesznymi”, abyśmy także napełnieni zostali łaską przyjaźni Bożej.
Ilekroć Maryja chciała przekazać światu swoje orędzie, zjawiała się wybranym ludziom (najczęściej dzieciom) z różańcem w ręku i usilnie zachęcała do jego odmawiania. Tak było w Lourdes w roku 1858, tak też było w Fatimie w roku 1917. Z tego wynika, że modlitwa różańcowa jest dla Maryi szczególnie miła, a dla człowieka bardzo skuteczna. Wyrosła ona z Ewangelii i jest jej streszczeniem.
Część pierwsza – Bóg przychodzi do człowieka, aby go zbawić.
Część druga – opowiadanie o tym, jak dokonało się zbawienie.
Część trzecia – to także doskonała ilustracja ludzkiego życia.
Część czwarta – ukazuje, że “całe misterium Chrystusa jest światłem”.
O wartości modlitwy różańcowej niech świadczy fakt, że więźniowie obozów koncentracyjnych robili sobie różańce z ugniecionego chleba, którego paciorki nanizane na nitce przechowywali przed oprawcami i na nich się modlili. A ileż to razy w kieszeniach poległych żołnierzy znajdywano różańce, często zbroczone krwią? Przysyłano je jako relikwie do rodzinnych domów – matkom.
Różaniec nie może być przedmiotem, który się jedynie z szacunkiem ogląda. Nie może być jakimś magicznym amuletem, który się nosi przy sobie, ale bardzo rzadko się na nim modli. Trzeba mu koniecznie przywrócić dawną świeżość i powszechność. Są w Polsce takie rodziny i osoby, które w różnej porze dnia (szczególnie wieczorem) odmawiają różaniec w intencji Ojczyzny, czy w innej intencji. Czy w gronie tych osób jesteś Ty i Twoja rodzina?
W tutejszej wspólnocie parafialnej istnieje 8 Róż Różańcowych.

W tym roku 2019 łączymy się z Papieżem w poszczególnych miesiącach w modlitwie różańcowej w następujących intencjach:

Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy na rok 2019

Styczeń 2019 Ewangelizacyjna: za młodzież.

Za młodzież, szczególnie z Ameryki Łacińskiej, aby idąc za przykładem Maryi odpowiedziała na wezwanie Pana do niesienia światu radości Ewangelii

Luty 2019 Powszechna: za ofiary przemocy.

O wielkoduszne przyjmowanie ofiar handlu ludźmi i przymusowej prostytucji oraz wszelkiej innej przemocy.

Marzec 2019 Ewangelizacyjna: za chrześcijańskie wspólnoty.

Aby wspólnoty chrześcijańskie – szczególnie te, które są prześladowane – odczuły, że są blisko Chrystusa, a ich prawa były respektowane.

Kwiecień 2019 Powszechna: za pracowników na obszarach wojennych.

Za lekarzy i ich współpracowników humanitarnych na terenach objętych wojną, którzy ryzykują swoje własne życie dla ocalenia życia innych.

Maj 2019 Ewangelizacyjna: za Kościół w Afryce.

Aby Kościół w Afryce, przez zaangażowanie swoich wiernych, stał się zaczynem jedności dla swoich członków oraz znakiem nadziei dla całego kontynentu.

Czerwiec 2019 Ewangelizacyjna: za kapłanów.

Aby kapłani, przez skromność i pokorę swojego życia, zaangażowali się na rzecz aktywnej i solidarnej służby najbardziej potrzebującym.

Lipiec 2019 Powszechna: o sprawiedliwość.

Aby osoby wymierzające sprawiedliwość kierowały się uczciwością i aby obecna na świecie niesprawiedliwość nie miała ostatniego słowa.

Sierpień 2019 Ewangelizacyjna: za rodziny.

Aby rodziny, przez życie modlitwy i miłości, stawały się coraz lepszymi “szkołami prawdziwego wzrostu człowieczeństwa”.

Wrzesień 2019 Powszechna: za polityków, naukowców i ekonomistów.

Aby politycy, naukowcy i ekonomiści wspólnie pracowali na rzecz ochrony mórz i oceanów na świecie.

Październik 2019 Ewangelizacyjna: o Ducha Świętego.

Aby tchnienie Ducha Świętego zrodziło nową misyjną ”wiosnę” w Kościele.

Listopad 2019 Intencja powszechna: o komunikację i pojednanie.

Aby na Bliskim Wschodzie, gdzie wspólnie żyją różnorodne wspólnoty religijne, zapanował duch dialogu i pojednania.

Grudzień 2019 Intencja powszechna: za dzieci.

Aby każdy kraj podjął, priorytetowo i zdecydowanie, działania mające na celu polepszenie przyszłości dzieci, szczególnie tych cierpiących.

 

PAPIEŻ FRANCISZEK

Wyłącznie na użytek wewnętrzny parafii.

Skład osobowy poszczególnych Róż Różańcowych:

I. Będomin
1. CICHOSZ Waleska
2. Armatowska Maria
3. Dzwonkowska Weronika
4. Krzymińska Danuta
5. Kukowska Rozalia
6. Lipińska Jadwiga
7. Lipińska Teresa
8. Łangowska Waleria
9. Męczykowska Elżbieta
10.Narloch Jadwiga
11.Nikiel Renata
12.Peplińska Bożena
13.Perszewska Elżbieta
14.Radomska Maria
15.Szalewska Renata
16.Szultk Bożena
17.Wilczewska Jolanta
18.Wilczewska Stefania
19.Wilczewska Urszula
20. —–

II. Lubań
1. REGLIŃSKA Lidia
2. Aszyk Marzena
3. Bieszka Mirosława
4. Block Bernadeta
5. Breszka Anna
6. Ebertowska Barbara
7. Gruchała Henryka
8. Hinc Henryka
9. Karczyńska Krystyna
10.Karczyńska Małgorzata
11.Klawikowska Jolanta
12.Lejk Wanda
13.Lewna Elżbieta
14.Łangowska Regina
15.Okrój Maria
16.Pałasz Jadwiga
17.Pawelska Irena
18.Sumisławska Anna
19.Wayer Henryka
20.Wiecka Danuta

III. Lubań
1. GALANT Anna
2. Bonin Bogumiła
3. Bonin Felicja
4. Borkowska Maria
5. Cybula Katarzyna
6. Cymer Zofia
7. Erdmann Danuta
8. Erdmann Regina
9. Jakubek Władysława
10.Kotłowska Jolanta
11.Kreft Zofia
12.Krefta Maria
13.Labuda Jadwiga
14.Machola Zofia
15.Okrój Maria
16.Pellowska Irena
17.Przytarska Bronisława
18.Puzdrowska Marta
19.Thiel Lidia
20.Wejer Teresa

IV. Lubań
1. EBERTOWSKA Anna
2. Borkowska Bogumiła
3. Buszman Urszula
4. Dawidowska Ewa
5. Dawidowska Irena
6. Ebertowska Elżbieta
7. Jakusz Agnieszka
8. Kaszubowska Urszula
9. Krapkowska Eugenia
10.Łucka Lidia
11.Łucka Maria
12.Makurat Stefania
13.Miszewska Zofia
14.Puzdrowska Zofia
15.Szarmach Alicja
16.Szarmach Bożena
17.Szarmach Krystyna
18.Weilandt Lidia
19.Wysiecka Gertruda
20. —–

V. Rekownica
1. —
2. Armatowska Jadwiga
3. Bednarek Elżbieta
4. Böttcher Anna
5. Filipska Gertruda
6. Gliwa Wioleta
7. Jaszewska Barbara
8. Krużycka Jolanta
9. Krużycka Małgorzata
10.Krużycka Zofia
11.Łyskowska Anna
12.Magulska Grażyna
13.Młyńska Helena
14.Nowicka Władysława
15.Szalewska Dorota
16.Szalewska Irena
17.Szlagowska Teresa
18.Tryba Halina
19.Węsierska Teodora
20.Żywicka Ewa

VI. Śledziowa Huta
1. LUBECKA Alina
2. Bielawa Irena
3. Cichosz Iwona
4. Ciemińska Krystyna
5. Ciemińska Wanda
6. Dzienisz Iwona
7. Dzienisz Rozalia
8. Gliwa Regina
9. Hering Urszula
10.Kobus Lidia
11.Komar Irena
12.Kukowska Ewa
13.Lubecka Maria
14.Makurat Teresa
15.Pałasz Barbara
16.Peek Bogumiła
17.Piankowska Danuta
18.Potrac Aleksandra
19.Stefańska Bożena
20.Szymikowska Zofia

VII. Róża dziecięca –

VIII. Róża młodzieżowa –
RÓŻE DZIECIĘCO-MŁODZIEŻOWE (skład personalny zmienny w danym roku szkolnym)