Różaniec w dzisiejszej formie powstał w końcu piętnastego wieku, a do jego rozpowszechnienia przyczynili się w głównej mierze dominikanie. Gdy 7 października 1571 roku flota świętej Ligi (głównie hiszpańska i wenecka) pod wodzą Juana de Austria odniosła zwycięstwo nad flotą turecką Alego Paszy pod Lepanto (obecnie Naupaktos w Grecji), papież Pius V polecił obchodzić ten dzień jako Święto Matki Bożej Różańcowej, ponieważ modlitwie różańcowej przypisywał odniesienie tego zwycięstwa. Papież Leon XIII w roku 1885 zlecił zbiorowe odmawianie różańca przez cały październik, a do Litanii loretańskiej włączył wezwanie: Królowo Różańca Świętego, módl się za nami.
Na pierwszy rzut oka odmawianie różańca może się wydawać nieciekawe, a nawet nudne. Czy rzeczywiście? Sięgnijmy do prostego obrazu z życia.
Obliczono, że małe dziecko powtarza wyraz „mama” około trzystu razy dziennie. Czy to się dziecku znudzi? A może nudzi to matkę? Też nie. Reaguje ona na każde odezwanie się dziecka.
Podobnie jest z modlitwą różańcową – Maryja jest naszą Matką. Kiedy odmawiamy różaniec, jesteśmy podobni do małego dziecka. Powtarzamy jak ono: Bądź pozdrowiona, Matko! Czy Maryja cieszy się z tego pozdrowienia? Na pewno tak! Jest to przecież nawiązanie do radosnego wydarzenia w Nazarecie, gdzie Anioł Gabriel oznajmił Jej, że jest „łaski pełna”, a Ona przyjęła to z pokorą, nazywając siebie służebnicą Pańską. Jeżeli Ona jest „łaski pełna”, to my, świadomi własnej niedoskonałości, prosimy Ją: „Módl się za nami grzesznymi”, abyśmy także napełnieni zostali łaską przyjaźni Bożej.
Ilekroć Maryja chciała przekazać światu swoje orędzie, zjawiała się wybranym ludziom (najczęściej dzieciom) z różańcem w ręku i usilnie zachęcała do jego odmawiania. Tak było w Lourdes w roku 1858, tak też było w Fatimie w roku 1917. Z tego wynika, że modlitwa różańcowa jest dla Maryi szczególnie miła, a dla człowieka bardzo skuteczna. Wyrosła ona z Ewangelii i jest jej streszczeniem.
Część pierwsza – Bóg przychodzi do człowieka, aby go zbawić.
Część druga – opowiadanie o tym, jak dokonało się zbawienie.
Część trzecia – to także doskonała ilustracja ludzkiego życia.
Część czwarta – ukazuje, że “całe misterium Chrystusa jest światłem”.
O wartości modlitwy różańcowej niech świadczy fakt, że więźniowie obozów koncentracyjnych robili sobie różańce z ugniecionego chleba, którego paciorki nanizane na nitce przechowywali przed oprawcami i na nich się modlili. A ileż to razy w kieszeniach poległych żołnierzy znajdywano różańce, często zbroczone krwią? Przysyłano je jako relikwie do rodzinnych domów – matkom.
Różaniec nie może być przedmiotem, który się jedynie z szacunkiem ogląda. Nie może być jakimś magicznym amuletem, który się nosi przy sobie, ale bardzo rzadko się na nim modli. Trzeba mu koniecznie przywrócić dawną świeżość i powszechność. Są w Polsce takie rodziny i osoby, które w różnej porze dnia (szczególnie wieczorem) odmawiają różaniec w intencji Ojczyzny, czy w innej intencji. Czy w gronie tych osób jesteś Ty i Twoja rodzina?
W tutejszej wspólnocie parafialnej istnieje 8 Róż Różańcowych.

W tym roku 2024 łączymy się z Papieżem w poszczególnych miesiącach w modlitwie różańcowej w następujących intencjach:

Styczeń: O dar różnorodności w Kościele

Módlmy się, aby Duch Święty pomagał rozpoznawać dar różnych charyzmatów we wspólnotach chrześcijańskich i odkrywać bogactwo różnych obrządków w łonie Kościoła katolickiego.

Luty: Za chorych terminalnie

Módlmy się, aby chorzy w terminalnej fazie swojego życia oraz ich rodziny otrzymywali zawsze niezbędną opiekę i wsparcie, zarówno pod względem medycznym, jak i ludzkim.

Marzec: Za współczesnych męczenników

Módlmy się, aby osoby, które w różnych częściach świata ryzykują życie dla Ewangelii, zarażały Kościół swoją odwagą i swoim misyjnym zapałem.

Kwiecień: O docenianie roli kobiet

Módlmy się, aby godność kobiet i ich bogactwo były uznawane w każdej kulturze i aby ustała dyskryminacja, jakiej doświadczają one w różnych częściach świata.

Maj: Za formację zakonnic, zakonników i seminarzystów

Módlmy się, aby zakonnice, zakonnicy i seminarzyści dojrzewali na swojej drodze powołania dzięki formacji ludzkiej, duszpasterskiej, duchowej i wspólnotowej, która doprowadzi ich do bycia wiarygodnymi świadkami Ewangelii.

Czerwiec: Za ludzi, którzy uciekają ze swojego kraju

Módlmy się, aby migranci, uciekający przed wojnami lub głodem, zmuszeni do podróży pełnych niebezpieczeństw i przemocy, znajdowali w krajach, które ich przyjmują, gościnę i nowe możliwości życia.

Lipiec: Za duszpasterstwo chorych

Módlmy się, aby sakrament namaszczenia chorych dawał osobom, które go przyjmują, i ich bliskim moc Pana i aby coraz bardziej stawał się dla wszystkich widzialnym znakiem współczucia i nadziei.

Sierpień: Za przywódców politycznych

Módlmy się, aby przywódcy polityczni służyli swojemu narodowi, pracując na rzecz integralnego rozwoju człowieka i dobra wspólnego, troszcząc się o tych, którzy stracili pracę, i dając pierwszeństwo najuboższym.

Wrzesień: Za cierpiącą ziemię

Módlmy się, aby każdy z nas słuchał sercem wołania ziemi oraz ofiar katastrof ekologicznych i zmian klimatycznych i angażował się osobiście w ochronę świata, który zamieszkujemy.

Październik: Za wspólną misję

Módlmy się, aby Kościół nadal wspierał na wszelkie sposoby synodalny styl życia, w znaku współodpowiedzialności, promując uczestnictwo, komunię i wspólną misję kapłanów, zakonników i świeckich.

Listopad: Za osoby, które straciły dziecko

Módlmy się, aby wszyscy rodzice, którzy opłakują śmierć syna lub córki, znaleźli wsparcie we wspólnocie i uzyskali od Ducha Pocieszyciela pokój serca.

Grudzień: Za pielgrzymów nadziei

Módlmy się, aby ten Jubileusz umocnił nas w wierze, pomagając nam rozpoznać zmartwychwstałego Chrystusa w naszym życiu, i przemienił nas w pielgrzymów chrześcijańskiej nadziei.

Wyłącznie na użytek wewnętrzny parafii.

Skład osobowy poszczególnych Róż Różańcowych:

I. Będomin
1. ITRICH Małgorzata
2. Armatowska Maria
3. Cichosz Waleska
4. Grabowska Magdalena
5. Kropidłowska Mariola
6. Krzymińska Danuta
7. Kukowska Rozalia
8. Lipińska Jadwiga
9. Lipińska Teresa
10. Męczykowska Elżbieta
11. Narloch Jadwiga
12. Nikiel Renata
13. Pałasz Sabina
14. Peplińska Bożena
15. Radomska Maria
16.  Sikorska Danuta
17. Sikorski Wojciech
18. Szalewska Irena
19. Szultk Bożena
20. Wilczewska Urszula

II. Lubań
1. REGLIŃSKA Lidia
2. Aszyk Marzena
3. Bieszka Mirosława
4. Block Bernadeta
5. Breszka Anna
6. Ebertowska Barbara
7. Gruchała Henryka
8. Hinc Henryka
9. Karczyńska Krystyna
10. Karczyńska Małgorzata
11. Klawikowska Jolanta
12. Lejk Wanda
13. Lewna Elżbieta
14. Łangowska Regina
15. Okrój Maria
16. Pałasz Jadwiga
17. Pawelska Irena
18. Sumisławska Anna
19. Wayer Henryka
20. Wiecka Danuta

III. Lubań
1. GALANT Anna
2. Bonin Bogumiła
3. Bonin Felicja
4. Bonin Gabriela
5. Borkowska Maria
6. Cybula Katarzyna
7. Cymer Zofia
8. Erdmann Danuta
9. Erdmann Regina
10. Kotłowska Jolanta
11. Kreft Zofia
12. Labuda Jadwiga
13. Machola Zofia
14. Okrój Maria
15. Pellowska Irena
16. Przytarska Bronisława
17. Puzdrowska Marta
18. Spot-Gliszczyńska Katarzyna
19. Thiel Lidia
20. Wejer Teresa

IV. Lubań
1. EBERTOWSKA Anna
2. Borkowska Bogumiła
3. Buszman Urszula
4. Cyrzan Zofia
5. Dawidowska Irena
6. Ebertowska Elżbieta
7. Filipska Danuta
8. Jaźwińska Bożena
9. Kaszubowska Urszula
10. Krapkowska Eugenia
11. Łucka Lidia
12. Łucka Maria
13. Miszewska Zofia
14. Puzdrowska Zofia
15. Skiba Andżelika
16. Szarmach Alicja
17. Szarmach Krystyna
18. Weilandt Lidia
19. Wencel Barbara
20. Wysiecka Gertruda

V. Śledziowa Huta
1. LUBECKA Alina
2. Bielawa Irena
3. Cichosz Iwona
4. Ciemińska Krystyna
5. Ciemińska Wanda
6. Dzienisz Iwona
7. Dzienisz Rozalia
8. Gliwa Regina
9. Hering Urszula
10. Kobus Lidia
11. Komar Irena
12. Kukowska Ewa
13. Lubecka Maria
14. Makurat Teresa
15. Pałasz Barbara
16. Peek Bogumiła
17. Piankowska Danuta
18. Potrac Aleksandra
19. Stefańska Bożena
20. Szymikowska Zofia

VI. Róża mężczyzn
1. Armatowski Jan
2. Dawidowski Gerard
3. Dawidowski Piotr
4. Edrmann Marcin
5. Grabowski Adam
6. Itrich Łukasz
7. Krużycki Wiesław
8. Kurczewski Wiesław
9. Labuda Stanisław
10. Labuda Zbigniew
11. Lubecki Kazimierz
12. Męczykowski Bogdan
13. Narloch Piotr
14. Puzdrowski Edward
15. Sikorski Wojciech