Wszystkim darczyńcom składam serdeczne podziękowanie za wszelkie gesty chrześcijańskiej życzliwości i otwartości serca, za uczyniony uczynek miłosierdzia wobec naszych braci i sióstr dotkniętych tragedią wojny na Ukrainie, za przekazane dary i wsparcie materialne.

Jeśli możliwe, to czynna jest zbiórka środków finansowych z przeznaczeniem na zakup niezbędnych lekarstw, środków opatrunkowych i innych produktów. Można to uczynić poprzez dokonanie przelewu na konto naszego Parafialnego Zespołu Caritas 06 8340 0001 2013 0100 2612 0001 z koniecznym dopiskiem „Pomoc dla Ukrainy”

  • Wszelkie inne formy pomocy typu transport, wolontariat itp. proszę zgłaszać na nr tel. 508 166 052
  • Prośba do wszystkich ludzi dobrej woli, by z racji bezpieczeństwa na własną rękę nie przesyłać pieniędzy do innych nieznanych nam organizacji lub w inne miejsca